Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Surinaamse regering kan nog 1.3 miljard USD lenen

19/11/2013

PARAMARIBO – De regering heeft wettelijk nog ruimte om maximaal 1.3 miljard US dollar te lenen: tot 816 miljoen US dollar in het buitenland en maximaal 508 miljoen US dollar in Suriname. De totale staatsschuld bedroeg aan het einde van het derde kwartaal iets meer dan 1.6 miljard US dollar, schrijft het Bureau voor de Staatsschuld in haar kwartaalrapportage over het zojuist afgelopen derde kwartaal 2013.

Bij de binnenlandse schuld is zoals het bureau aangeeft, voor ongeveer SRD 59,3 miljoen nieuw schatkistpapier uitgegeven, terwijl de overtrekkingen toenamen met SRD 339,5 miljoen in het derde kwartaal. In deze periode is in totaal 33,8 miljoen Amerikaanse dollar aan schulden afgelost: 22,5 miljoen US dollar op de binnenlandse schuld en 11,3 miljoen US dollar op de buitenlandse schuld.

In juli 2013 is de lening bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank 100 miljoen US dollar, ten behoeve van de versterking van de financiële sector. “Vanwege deze leningen bedroegen de totale buitenlandse trekkingen in het derde kwartaal 108,1 miljoen US dollar”, wordt verder gemeld.

Voorts wordt melding gedaan van drie andere leningen bij de IDB die het afgelopen kwartaal zijn voorbereid. Het gaat om 15 miljoen US dollar voor modernisering van de agrarische sector; 40 miljoen US dollar voor elektriciteitsvoorzieningen en 20 miljoen US dollar voor het inkomstenbeleid en administratieve hervormingen van het overheidsapparaat.

Volgens het Bureau voor de Staatsschuld wil de regering ook een lening van 235 US miljoen dollar aangaan bij China voor de uitvoering van infrastructurele werken. Dalian zal met de uitvoering worden belast. “Het is nog niet duidelijk wanneer deze lening zal worden aangegaan en wanneer de werkzaamhden binnen dit project eventueel zullen plaatsvinden”, stelt het bureau.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

 

Bureau Staatsschuld voorspelt forse importdekking 2017

19/11/2013

Paramaribo – Het Bureau voor de Staatsschuld voorspelt en dekkingsgraad voor importen van 14,9 maanden in 2017. Althans als de huidige macro-economische situatie aanhoudt en de wereldmarktprijzen voor aardolie, bauxiet en goud minstens op het huidige niveau blijven. Momenteel is de dekkingsgraad iets meer dan zes maanden.

De economische groei zal met 6,7 procent het hoogst zijn in 2015 vanwege de productietoename van eindproducten door Staatsolie, omdat de nieuwe raffinaderij dan operationeel is. Zo staat in de ‘Debt Sustainability Analysis’, een analyse naar de kwetsbaarheid van de Surinaamse staatsschuld in de periode 2013-2017 die het bureau heeft gepubliceerd.

In de conclusie wordt gesteld dat vanwege het feit dat de Surinaamse economie een kleine openeconomie is en erg gevoelig is voor schokken, veranderingen in met name de wereldmarktprijzen van de mijnbouwsector de economische vooruitzichten op middellange termijn sterk kunnen veranderen en ook de “sustainability” van de staatsschuld kunnen beïnvloeden. “Het is daarom van belang om de nationale en internationale ontwikkelingen nauwlettend te monitoren en de diverse beleidsgebieden, het monetaire beleid en de begrotings- en schuldpolitiek, goed op elkaar af te stemmen”, adviseert het bureau.

Veelbelovend

In haar analyse heeft het bureau verschillende projecties gemaakt van hoe de macro-economische situatie eruit zal zien bij diverse scenario’s. Die scenario’s variëren van renteschokken, een reële groeischok en devaluatie van de munt tot een forse inkomstendaling uit de mijnbouwsector en een combinatie van de verschillende scenario’s.

Op basis van de huidige situatie zien de economische vooruitzichten voor Suriname in de periode 2013-2017 er “veelbelovend” uit, staat in het rapport. De economische groei zal gemiddeld 5,5 procent per jaar bedragen. Die groei zal gedreven worden door de aardolie-, goud- en bauxietsector. Verwacht wordt dat de gunstige wereldmarktprijzen voor producten van de voornoemde sectoren in de periode 2013-2017 zullen aanhouden. Het bruto-inkomen per hoofd van de bevolking dat nu 9.928 US dollar bedraagt, zal in 2017 zijn gestegen naar 14.115 US dollar.

Niet zo rooskleurig

Oppositielid Mahinder Jogi (NF/VHP) hecht geen enkele waarde aan de prognoses van het Bureau voor de Staatsschuld en trekt de integriteit van dit staatsorgaan in twijfel. “Dit bureau valt ook onder de regering. Ik geloof niet dat er momenteel enig instituut in het land is dat niet onder invloed staat van deze regering. Deze mensen zijn in staat alles te beïnvloeden, ik geloof er niks van”, reageert Jogi op het rapport.

Jogi voert aan dat indien de situatie zo rooskleurig is de regering geen problemen zou hebben om dienstverleners te betalen, hoefde ze een deel van de goudvoorraad niet te verkopen en ook niet te azen op een deel van één miljard US dollar ontwikkelingshulp die China aan Caricom-landen beschikbaar heeft gesteld. “Waarom belt de regering elke maand naar Staatsolie om geld te zoeken als het zo goed gaat”, oppert de politicus. Tijdens elke regeringsperiode waar Desi Bouterse een dominante rol speelde is het de Surinaamse economie slecht vergaan, wat ook nu weer gebeurt, meent de VHP’er. Volgens hem heeft president Bouterse wel goede ideeën hoe het land tot ontwikkelen, “maar op de één of andere manier lukt het hem gewoon niet om het land goed te besturen”. “Ik hoop dat wat het Bureau voor de Staatsschuld zegt waar is en wat ik zeg op onwaarheid berust. Dan kunnen we over vier jaar op rozen lopen”, zegt het assembleelid.

2013 minder goed

Met uitzondering van 2013 zal het saldo van de lopende rekening over de gehele periode op basis van de huidige indicatoren en aannames, positief zijn. Voor dit jaar is een negatief saldo geprojecteerd vanwege een enorme stijging van importen in het eerste halfjaar, terwijl de wereldmarktprijzen van de belangrijkste exportproducten een daling vertoonden.

“De geprojecteerde financieringstekorten in procenten van het bbp nemen over de gehele periode geleidelijk aan af, van 3,4 procent in 2013 tot 0,6 procent in 2017, als gevolg van de verwachte toenemende inkomsten uit de minerale sector en de algemene economische groei”, stelt het Bureau voor de Staatsschuld.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top