Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Surinaamse procureur generaal verwacht alsnog inspraak wet Constitutioneel Hof

DE WARE TIJD:

05/01/2013

PARAMARIBO – Hoewel de conceptwet voor het instellen van het Constitutioneel Hof inmiddels is afgerond door het ministerie van Justitie en Politie, verwacht procureur generaal Subhas Punwasi dat het Openbaar Ministerie alsnog zal worden geconsulteerd hierover. “Het is altijd goed dat bij totstandbrenging van fundamentele wetten belangrijke organen, die een bijdrage daaraan kunnen leveren, geconsulteerd worden”, zegt de OM-baas. Tot belangrijke organen behoren onder meer het Hof van Justitie, de Orde van Advocaten, maar ook de Vereniging van Notarissen. Echter benadrukt Punwasi dat de regering niet verplicht is deze instanties te raadplegen bij het formuleren van wetten.

“Het OM is geen wetgevingsdeskundige. Wij hebben onze gedachten en ideeën hierover die wij natuurlijk altijd beschikking kunnen stellen, maar wat mij betreft is het maken van een goede wet op het Constitutioneel Hof niet specifiek noodzakelijk dat ook het OM daarbij betrokken moet zijn.”

Noodzaak

De noodzaak voor het instellen van het Constitutioneel Hof werd groter toen De Nationale Assemblee (DNA) vorig jaar de Amnestiewet aannam, terwijl het 8-Decemberproces nog bij de rechter in behandeling was.

Alleen het Constitutioneel Hof kan beoordelen of de aanname van de Amnestiewet inmenging is in het strafrechtelijk proces.

De Deken van de Orde van Advocaten, Stanley Marica, is er ook voorstander van dat zijn organisatie inspraak krijgt in de conceptwet. Hij erkent ook dat de overheid hiertoe niet verplicht is.

Juriste Jennifer van DijkSilos was vorig jaar door president Bouterse aangewezen om de conceptwet voor het instellen van het Constitutioneel Hof voor te bereiden. Zij kwam echter niet hieraan toe. Bij de laatste zitting van het 8-Decemberproces op 13 december gaf auditeur militair Roy Elgin aan dat hij “uit redelijk betrouwbare bronnen” heeft vernomen dat de instelling van het Constitutioneel Hof binnenkort plaatsvindt.

Het is vooralsnog onduidelijk door wie de conceptwet is opgesteld en wat de huidige status van de voorbereidingen is.

De onderdirecteur van JusPol, Henry Seedorf, zei vorige maand aan deze krant dat het document al bij DNA ligt.-.

Share this page:
« Back
Back to Top