Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Surinaamse Minister Financiën: ‘Ontduikers bewijzen vuilheid belastingsysteem’

DE WARE TIJD:

21/12/2012

PARAMARIBO – Een reeks van personen en organisaties kampen nog steeds met enorme belastingschulden. De schuldenaren zijn in beeld en het ministerie van Financiën is bezig met een onderzoek naar hoe zaken zodanig konden ontsporen. “Dit geeft aan dat wij een zeer vervuild systeem hebben. Daarom kijken wij naar de hervorming van het belastingsysteem”, benadrukt de minister van Financiën, Adeline Wijnerman.

Zij wil niet in details treden over de hoogte van de schulden of het aantal personen of organisaties die grote schulden hebben. Het is publiek geheim dat de belastingdienst wordt misbruikt om politieke loyalisten tegemoet te komen. Wijnerman wil eerst de schattingen laten toetsen.

De vermoede bedragen zijn hoog genoeg om ze niet te laten liggen. “Gedeeltelijke kwijtschelding of opschoning” voor een nieuw begin behoren ook tot de mogelijkheden. De ontduikers zullen ook betalingsregelingen met het ministerie mogen afspreken. Eind 2011 maakte Financiën en de Belasting- dienst bekend dat het gelukt was om miljoenen SRD’s aan achterstallige staatsgelden te innen. Zodanig dat er een duidelijke stijging te merken was in de inkomsten van de Staat.

Aangekondigde maatregelen zoals de invoering van een Btw-systeem (belastingdruk verschuiven van lonen naar consumptie… red.) en de mogelijkheid om doormiddel van E-banking te betalen, zouden geknoei met de staatskas moeten verminderen. Wijnerman geeft echter toe dat deze voorzieningen lang op zich laten wachten.

“Ik moet eerlijk toegeven dat de plannen die wij hebben niet zo snel lopen als wij verwacht hadden. Wij stuiten op allerlei zaken zoals de capaciteit van de mensen en de besluitvorming. Op sommige gebieden is er ook weinig politiek draagvlak. De bewindsvrouw geeft aan dat sommige zaken niet te snel moeten worden doorgevoerd, maar liever ‘rustig’ en beter moeten worden voorbereid.-.

Share this page:
« Back
Back to Top