Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Surinaamse minister Ameerali garandeert gepensioneerden waardevaste pensioenen

07/02/2013

PARAMARIBO – De voorzitter van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheiddienst (BBGO), Armand Deekman, zegt dat vicepresident Robert Ameerali heeft beloofd de waardevaste pensioenen niet terug te draaien. Ook komen de gepensioneerden wel in aanmerking voor de 10% twk-regeling waarvoor ambtenaren in actieve dienst in aanmerking zijn gekomen.

Hoewel artikel 4 en 8 van het besluit aangeven dat waardevaste pensioenen met de inwerkingtreding van het nieuw besluit komen te vervallen, zegt artikel 5 van hetzelfde besluit dat het pensioen toegekend voor het staatsbesluit niet op een lager bedrag kan worden teruggebracht.

“Voor ons is het nieuw staatsbesluit onaanvaardbaar. Het moet worden ingetrokken. Het is tegen de personeelswet en tegen principes van behoorlijk bestuur”, luidt de grief van de voorzitter.

Betrekken

De belangenorganisatie vreesde dat met het nieuwe staatsbesluit de tien procent twk-regeling komt weg te vallen. Ameerali heeft tijdens een onderhoud maandag de bezorgdheid van de ambtenaren in ruste kunnen wegwerken. De vp heeft de gepensioneerden beloofd voortaan geen beslissing te zullen nemen zonder hen erbij te betrekken.

Ook minister Soewarta Moestadja van BiZa zat aan tijdens het gesprek. De bond heeft bij die gelegenheid kenbaar gemaakt zich niet te scharen achter het besluit. Ook heeft de belangenorganisatie een schrijven gericht aan president Desi Bouterse waarin zij vraagt het staatsbesluit in te trekken.

“Wij zijn de enige legitieme organisatie. De overheid kan geen besluit nemen voor 20.000 personen zonder ons te betrekken. Als er besluiten worden genomen, willen wij erbij zijn”, zegt Deekman.

Commissie

Binnen drie weken, beginnende vanaf vandaag,moet een commissie bestaande uit personen van BBGO, deskundigen van Binnenlandse Zaken, deskundigen van het Kabinet van de Vicepresident en personen uit het pensioenfonds, zich buigen over het staatsbesluit. Nadat de commissie consensus heeft bereikt, moet zij verslag uitbrengen aan de vp.

Meer dan honderd gepensioneerden uit overheidsdienst hebben de algemene ledenvergadering bijgewoond.-.

Share this page:
« Back
Back to Top