Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Surinaamse korpschef weerspreekt veelvuldige mishandeling van gedetineerden

25/04/2013

PARAMARIBO – Politiekorpschef Humphrey Tjin Liep Shie ontkent de 413 gevallen van mishandeling van gedetineerden en vrije burgers zoals staat in het rapport van de Amerikaanse State Department van 19 april. “Dat is helemaal niet waar en pertinent onjuist”, stelt de korpschef.

Het hoge aantal schetst volgens het Korps Politie Suriname (KPS) het totaalbeeld van afwijkend gedrag van politieagenten. Dit houdt onder meer in plichtsverzuim, laat op het werk verschijnen, het voeren van nodeloze langdurige telefoongesprekken, zonder hoofddeksel op de openbare weg gaan en ondisciplinair gedrag tegenover een meerdere.

Uit data van de afdeling Interne Tuchtzaken (ITZ)) blijkt dat 41 politieambtenaren zich het afgelopen jaar schuldig hebben gemaakt aan mishandeling. De afdeling Onderzoek Politionele Zaken (OPZ) heeft vorig jaar 213 klachten van burgers onderzocht, maar geen interne zaken tegen politieagenten. Die taak is weggelegd voor ITZ. OPZ krijgt burgerzaken die worden aangegeven voor onderzoek. Als het personeel het dossier heeft afgerond, wordt dat verzonden naar het Openbaar Ministerie. De openbare aanklagers beslissen of tot vervolging wordt overgaan of niet. Een kopie van het dossier vindt zijn weg naar de hoofdcommissaris. De korpschef bespreekt de klacht verder met ITZ en de PG.

Politieambtenaren kunnen gestraft worden op basis van regels uit het Wetboek van Strafrecht en als in strijd wordt gehandeld met het politiehandvest. Enkele jaren terug is ook het politie gedragscodeboek, het zogeheten groene boekje, geïntroduceerd. In dit boekwerk is onder meer aangegeven hoe politieambtenaren zich dienen te gedragen. Ook bij overtreding van die gedragscode mag de korpschef een tuchtrechtelijke straf opleggen. Het KPS is er trots op dat zij de enige overheidsorganisatie is met een gedragscode.-.

Share this page:
« Back
Back to Top