Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Strategisch plan gevangenis gepresenteerd aan Arubaanse vakbonden

WOENSDAG, 30 JANUARI 2013

ORANJESTAD — In opdracht van Justitie-minister Arthur Dowers (AVP) heeft adviesbureau KPMG een strategisch plan opgesteld voor Korrektie Instituut Aruba (KIA). Dit plan is onlangs voorgelegd aan de vakbonden Sepa en Topa.

In bijzijn van het managementteam van KIA overhandigde de minister het plan aan de vakbonden. Het is namelijk de bedoeling dat de vakbonden deze strategie samen met het managementteam van KIA gaan doorvoeren. Er komen onder andere wijzigingen in procedures, zo stelt het plan. Op het gebied van personeel van KIA zal een reorganisatie uitgevoerd worden en ook voor het management zijn lijnen uitgezet. Die laatste betreffen vooral de cultuur binnen het instituut en het resocialisatieproces.

Het rapport is opgesteld na benchmarking met verschillende erkende internationale organisaties. Er wordt gewerkt aan een integrale manier van aanpak met iedere belanghebbende partij. De laatste tijd voert KIA al veranderingen door, zoals op het gebied van resocialisatie waarover Amigoe verschillende artikelen schreef. Het management van KIA is zo al begonnen met de uitvoering van onderdelen in het plan, zoals de introductie van een evacuatieplan in geval van brand of een andere calamiteit. Het rapport stelt dat de huidige structuur niet voldoet aan de wensen van een professionele gevangenis en dat de aanbevelingen nodig zijn om dit wel te bewerkstelligen.

Share this page:
« Back
Back to Top