Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Strategisch plan beveelt heroriëntatie zorgmodel Suriname aan

16/04/2013

PARAMARIBO – In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid is een nationaal strategisch plan voor de versterking en hervorming van de primaire Gezondheidszorg opgesteld. Uit de analyse van de huidige situatie blijkt dat de primaire gezondheidszorg niet naar wens functioneert.

Het is nog onvoldoende aangepast aan nieuwe uitdagingen zoals de vergrijzing van de bevolking en de behoefte aan preventie en behandeling van chronische aandoeningen. Een heroriëntatie van het zorgmodel is nodig, alsook nationaal leiderschap om dit tot stand te brengen. Op 12 april ontving de minister van Volksgezondheid, Michel Blokland, het document.

Motivatie en betrokkenheid

“Het nationaal strategisch plan kwam met grote motivatie en betrokkenheid van een brede groep van stakeholders afkomstig uit diverse gezondheidsorganisaties en andere sectoren tot stand”, benadrukte Hedwig Goede die belast was met het planningsproces. Zij wees erop dat de primaire gezondheidszorg het fundament biedt waarop het gehele gezondheidssysteem rust en daarom sterk moet zijn. De minister bedankte degenen die hun bijdrage hebben geleverden benadrukte dat een plan pas waarde heeft als het wordt uitgevoerd. Hij toonde zich verheugd dat het jaarplan 2013 ontwikkeld is om de uitvoering van de strategische acties te initiëren, meldt Volksgezondheid in een persbericht.

Overweldigend bewijs

Suriname staat niet alleen in haar hernieuwde aandacht voor de primaire gezondheidszorg. In het Latijns-Amerika en Caribisch Gebied zijn vele andere landen bezig met het vernieuwen van de primaire gezondheidszorg. Bij uitstek is er aandacht voor de nodige heroriëntatie van zorg, universele voorwaarden voor de verschaffing van diensten en de samenwerking met verschillende sectoren, alsook de aandacht voor onderliggende oorzaken van gezondheid en ziekte. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie is er overweldigend bewijs dat landen met een sterk primair gezondheidszorgsysteem beter scoren op het gebied van bevolkingsgezondheid. Het ontwikkelingsplan 2012-2016 van Suriname identificeert dit doel als een belangrijke strategie om de bestaande ongelijkwaardigheid in de sector op te heffen, aldus Volksgezondheid.-.

Share this page:
« Back
Back to Top