Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Stijging winst Curacaose St. Elisabeth Ziekenhuis door donaties

DONDERDAG, 07 NOVEMBER 2013

WILLEMSTAD — Het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) sloot 2012 af met een positief resultaat van 5,8 miljoen gulden. In 2011 was dit 1,8 miljoen gulden, een stijging dus van 4 miljoen gulden. Deze op het oog grote verbetering was echter te danken aan twee eenmalige posten, stelt het Sehos in een financieel verslag.

Zo kreeg het ziekenhuis 2 miljoen gulden aan donaties voor de bouw van de radiotherapiebunker en voor de aanschaf van een nieuwe kobaltbron, ook voor de radiotherapieafdeling. Daarnaast was er een meevaller van 3 miljoen gulden vanwege het alsnog ontvangen van reeds afgeschreven vorderingen. Zonder deze posten zou het resultaat dus min of meer break-even en daarmee juist lager zijn dan het jaar ervoor.

Sehos is op de goede weg, maar is nog lang niet waar het wil zijn. De projectie voor 2013 is overigens ook break-even. De totale opbrengsten stegen licht van 159,8 naar 159,9 miljoen gulden, waarin de donaties verwerkt zijn. Zonder deze donaties zouden de opbrengsten dus achteruitgegaan zijn. De belangrijkste oorzaak hiervan is de verlaging van de gemiddelde verpleegduur.

De totale kosten (exclusief rentelasten) daalden van 156,2 naar 152,8 miljoen gulden. Hierin is de meevaller met betrekking tot de alsnog ontvangen, in het verleden reeds afgeschreven vorderingen opgenomen. Alhoewel deze meevaller op zich eenmalig was, is de incasso de afgelopen jaren wel structureel verbeterd, zodat het jaarlijks af te schrijven bedrag voor onverzekerden en niet door verzekeraars erkende declaraties al enkele jaren dalende is. Zolang het ziekenhuis de zorgplicht voor onverzekerden echter blijft behouden zal er ieder jaar een afschrijving van tussen de 2 en 3 miljoen gulden noodzakelijk blijven.

De rentelasten daalden van 4,6 naar 4,1 miljoen gulden, doordat er jaarlijks op de schulden wordt afgelost. De schulden, exclusief voorzieningen, daalden van 116,5 miljoen naar 112,5 miljoen gulden. Hierin is opgenomen circa 8 miljoen gulden aan achterstallige loonbelasting, daterend van vóór 2007. Vanaf 2007 is er geen nieuwe belastingschuld opgebouwd. Aan de andere kant heeft Sehos de afgelopen jaren ruim 65 miljoen gulden aan dubieuze debiteuren afgeschreven, betrekking hebbende op onverzekerden en door de overheid en de verzekeraars niet vergoede, maar wel uitgevoerde verrichtingen.

De voorzieningen, met name voor de ziektekosten van de huidige en toekomstige gepensioneerden van het ziekenhuis, stegen van 83,1 miljoen naar 88,7 miljoen gulden. De totale activa stegen licht van 64,8 naar 69,5 miljoen gulden, met name door investeringen in de radiotherapiebunker en digitalisering van de radiologie. Het resulterende eigen vermogen verbeterde van 134,7 miljoen negatief naar 131,7 miljoen gulden negatief.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top