Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Sterke aanwijzingen voor wanbeleid Curaçaos Bureau Ziektekosten Voorzieningen

VRIJDAG, 15 MAART 2013

WILLEMSTAD — Minister Ben Whiteman van Gezondheid (PS) heeft vandaag opdracht gegeven het gebouw van Bureau Ziektekosten Voorzieningen (BZV) te ontruimen. Een accountant zal in de boekhouding van de overheidsstichting duiken. Volgens Whiteman zijn er indicaties dat BZV publieke middelen over de balk smijt.

Zo zou de afvloeiingsregeling voor het overtallige personeel riant zijn en niet marktconform, aldus Whiteman. Dat de stichting zelfs tot een afvloeiingsregeling is gekomen bevreemdt hem. Ondanks herhaaldelijke aansporingen van de kant van de overheid heeft het bestuur geen berekening gemaakt voor een voorstel. Ook zou de overheidsstichting geen medewerking verlenen aan de accountant.

Whiteman’s voorganger, interim-minister Stanley Bodok, gaf opdracht aan Soab om een onderzoek in te stellen. Aanleiding was het personeelsbeleid van BZV. Sinds de inwerkingtreding van de basisverzekering ziektekosten zijn alle taken van BZV naar SVB overgegaan. Het enige fonds dat BZV nog beheerde was de Lei di Labizjan (AVBZ-fonds). Voorheen waren vier mensen belast met de uitvoering hiervan, terwijl er 34 mensen op de loonlijst van BZV staan. Vijf gaan binnenkort met pensioen, terwijl er met één een akkoord is bereikt over de beëindiging van het contract. Van de resterende 28 werknemers heeft de SVB aangegeven er zeven in dienst te kunnen nemen. Vier van hen waren belast met de implementatie van de AVBZ bij de BZV. De andere drie zullen door de SVB worden ingezet bij de uitvoering van de nieuwe basisverzekering ziektekosten. Voor de resterende 21 moet er een vertrekregeling op tafel komen.

Kennelijk zijn vakbond Abvo en BZV tot een akkoord gekomen. Wat volgens Whiteman verdacht is. Zeker nu blijkt dat er mensen zijn die een jaarsalaris hebben meegekregen, terwijl sommigen van hen niet eens een half jaar in dienst zijn. “Deze afvloeiingsregeling is niet marktconform”, aldus Whiteman. Ook heeft hij begrepen dat sommige mensen astronomisch hoge salarissen inden. Een bestuurslid zou iedere maand 24.000 gulden opstrijken en iemand die bij zijn vorige baan 9.000 gulden kreeg, krijgt bij BZV het dubbele. “Waar zijn we mee bezig”, aldus Whiteman.

Door nu het gebouw af te sluiten kan de accountant ongestoord zijn werk doen. De minister wilde niet vooruitlopen op het onderzoek, om te voorkomen dat de namen van personen die later onschuldig blijken te zijn, bezoedeld worden. BZV-voorzitter Milton Yarzagaray was niet bereikbaar voor commentaar.

Share this page:
« Back
Back to Top