Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Statenlid Rosaria wil harde aanpak corruptie op Curacao

VRIJDAG, 08 FEBRUARI 2013

WILLEMSTAD — Iedereen die zich schuldig heeft gemaakt aan wanbeleid, malversatie en corruptie moet hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. Dit stelt het Pais-Statenlid Alex Rosaria. Volgens Rosaria is zijn partij minder geïnteresseerd in het laten opsluiten van betrokkenen, maar er voorstander van om alle mogelijke wettelijke instrumenten te hanteren om personen die ‘dingen hebben meegenomen die niet van hen zijn’ weer in de staatskas te laten storten.

Rosaria hield zijn pleidooi tijdens een recente vergadering van de Staten waarin werd stilgestaan bij een aantal rapporten van overheidsaccountant Soab over het functioneren van enkele overheidsinstanties. Volgens de Pais-leider is het zaak dat er minder wordt gesproken over wanbeleid en corruptie binnen de overheid en overheids-nv’s, maar dat er nu eindelijk concrete acties worden ondernomen. Tijdens de vergadering bracht Rosaria naar voren dat het volk genoeg heeft van alle uitspraken van politici over deze zaak. “Te veel oud-bestuurders zijn er vooral in geïnteresseerd om te zeggen dat zij niks hebben gedaan, om hun vege lijf te redden, terwijl zij minder geïnteresseerd zijn in de het belang van het volk.”

In het pleidooi van Rosaria eerder deze week, stelde hij voor dat iedereen die zich aan wanbeleid, malversatie en corruptie heeft schuldig gemaakt, hiervoor verantwoordelijk wordt gehouden. Zij dienen alles aan het volk terug te betalen, aldus het Pais-lid. Hij maakte zich ook sterk voor maatregelen om herhaling van zulke gevallen te voorkomen. In dit verband stelde Rosaria voor dat er specifieke profielen moeten komen om mogelijke belangenverstrengeling in commissariaten van overheids-nv’s te voorkomen. Ook moeten structuren van overheids-nv’s worden aangepakt, om de efficiëntie binnen deze vennootschappen te verhogen en om zo de kans op corruptieve handelingen te verkleinen. Hij opperde verder de mogelijkheid dat voorkomen moet worden dat directeuren van overheids-nv’s te lang aan blijven.

Share this page:
« Back
Back to Top