Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

St. Maartense ministers accepteren salariskorting in 2014

9 januari 2014

PHILIPSBURG – De ministers in het derde Wescot-Williams kabinet accepteren een salarisvermindering van 30.000 gulden (16.670 dollar) dit jaar. Dit blijkt uit de ontwerpbegroting voor 2014 die volgende week door de Centrale Commissie en het parlement wordt behandeld.

Minister-president Wescot-Williams gaat 225.513 gulden (125.985 dollar) bruto verdienen, een korting van 11.74 procent. De andere zes ministers gaan met 214.402 gulden (119.778 dollar) naar huis, een korting van 12.27 procent.

Personeelskosten
De personeelskosten voor het parlement zijn ook licht naar beneden bijgesteld in de begroting, maar het is onduidelijk hoe dit de vergoedingen van individuele parliamentariërs treft.

De kosten gaan van 4.3 naar 4.1 miljoen gulden. De totale kosten voor het parlement worden begroot op 6.4 miljoen gulden. Het forse budget voor reis- en verblijfkosten is met 16.920 gulden gekort tot 727.260 gulden. De post representatiekosten verzevenvoudigt bijna van 30.000 naar 200.000 gulden.

De kosten voor ondersteunend personeel gaan omhoog met 20.3 procent naar 1.6 miljoen. De huur van het parlementsgebouw blijft stabiel: 1.1 miljoen.

Overwerk
Personeel bij de politie, de gevangenis en de douane wordt getroffen door een halvering van het bedrag dat is gereserveerd voor overwerk. Hoe dit het functioneren van deze diensten zal aantasten is nog niet duidelijk.

Bron: NTR Caribisch Netwerk

Share this page:
« Back
Back to Top