Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Spoedeisende hulp stap verder in kwaliteit in Suriname

10/02/2013

PARAMARIBO – Met de komst van drs. Melanie Tat heeft de Spoedeisende hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo nu zijn eerste arts die gespecialiseerd is in spoedeisende hulp. Hiermee is de SEH weer een stap verder in het proces van kwaliteitsverbetering van zijn dienstverlening.

Training van het personeel en het ingevoerde triagesysteem zullen de kwaliteit van de diensten van de SEH verder verbeteren, verwacht Armand van Kanten. Hij is chirurg en tevens het medisch hoofd van de SEH. “Er zijn nu twee afzonderlijke opleidingen voor verplegers en voor artsen, waar men zich specialiseert in deze discipline.”, aldus Van Kanten.

Om de toeloop van niet-urgente gevallen in te dammen, is er medio 2012 een internationaal erkend triagesysteem ingevoerd. Triage is de selectie en rangschikking van patiënten voor een snelle specialistische behandeling. Een triageverpleegkundige is getraind om de urgentie van een patiënt vast te stellen op een schaal die loopt van 1 tot 5. Patiënten met code 5 wachten op behandeling tot alle andere gevallen zijn afgehandeld, of zij worden geadviseerd naar hun eigen huisarts te gaan. Patienten met code 1 zijn zeer urgent en moeten binnen tien minuten geholpen worden.

Share this page:
« Back
Back to Top