Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Sociaal zekerheidstelsel Suriname januari 2014 in werking

WOENSDAG 11 APRIL 2013, PARAMARIBO,

965c7ff5dfde1e938dda24cd4cebd42f.jpg
Vicepresident Robert Ameerali

Vicepresident Robert Ameerali heeft de Nationale Assemblee vandaag beloofd, dat de regering uiterlijk 1 januari 2014 een nieuw sociaal zekerheidstelsel in werking zal laten treden. Daarin komen de vaststelling van nieuwe pensioenvoorzieningen, een algemene ziektekostenverzekering, een minimumloon, andere sociale voorzieningen, terwijl ook arbeidswetgevingsproducten in het stelsel zullen worden opgenomen. 

De bewindsman zegt dat de regering al bezig is met een concept stelsel en dat de consultant KPMG die hiervoor is aangetrokken, reeds een eerste rapportage heeft gedaan. Al halverwege dit jaar wil de regering delen uit het stelsel actief laten zijn.

Geen onderhandse gunning
Ameerali verdedigde ook het geven van de opdracht voor het samenstellen van het stelsel aan KPMG. Hij zegt dat er in februari van het vorig jaar een seminar is geweest waar gesproken is over het sociaal zekerheidstelsel. Er is toen een ‘Onderraad Sociaal zekerheidstelsel’ ingesteld. Die heeft samen met het tripartiet overleg en enkele ministers, onder leiding van Ameerali, zich enkele keren gebogen over het stelsel. Het is besluit is toen genomen om het in elkaar zetten ervan, uit te besteden.

Er is een verplichte bijeenkomst geweest met negen bedrijven die belangstelling hadden getoond voor het werk. Op 1 oktober van het vorig jaar hebben slechts twee bedrijven zich voor de openbare aanbesteding ingeschreven. De regering heeft toen gekozen voor KPMG.

Korting afgedwongen
De bewindsman hoopt dat met zijn uitleg, alle ‘waas’ die er is ontstaan rond de zogenoemde onderhandse gunning, de wereld zijn uit geholpen. Onder andere de parlementariërs Mahinder Jogi en Asiskumar Gajadien, beiden van de Nieuw front fractie, hebben het vermoeden uitgesproken dat de samenstellen van het stelsel onderhands aan KPMG is gegund en beweerd dat er veel mis zou zijn met de hoogte en de wijze van betaling aan KPMG door de regering.

Volgens Ameerali heeft de regering een korting kunnen afdwingen bij KPMG van SRD 190.000. Het bedrijf heeft een voorschot gekregen, omdat een deel van het werk al is uitgevoerd. De betalingsregeling voor uiterlijke betaling bij de overheid via reçu bij de betaalkas was toen dat gebeurde, al omgezet van zes in drie maanden.

Share this page:
« Back
Back to Top