Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Sociaal zekerheidsstelsel in 2014 in Suriname

12/04/2013

PARAMARIBO – Het sociaal zekerheidstelsel wordt in januari 2014 ingevoerd. Dat zei vicepresident Robert Ameerali gisteren in het parlement. “De regering is al bezig met een concept en al halverwege dit jaar willen we beginnen”, verkondigde de vp. President Desi Bouterse zei in februari dit jaar nog dat het hem menens is dit jaar nog een aanvang te maken met de invoering van het sociaal zekerheidsstelsel.

“In elk geval wil ik ergens in juli-augustus beginnen uit te keren. Al is het nog niet perfect. Dat is mijn streven”, zei de president toen.

Sociale zekerheid betekent dat eenieder op het grondgebied verzekerd blijft van basiszorg, de eerste levensbehoeften, medische zorg en verpleging ook als diegene niet in staat is om zelf in die zorg te voorzien. Het betreft hier zaken als ziektekostenregelingen, bedrijfsongevallenregelingen, invaliditeitsgaranties, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en kosten bij het overlijden van een naaste. In het sociaal zekerheidsstelsel worden nieuwe pensioenvoorzieningen, een algemene ziektekostenverzekering, een minimumloon, andere sociale voorzieningen en arbeidswetgevingsproducten opgenomen.

Een Onderraad voor Sociale Zekerheid (ORSZ) in de Raad van Ministers is ingesteld en het Nederlandse KPMG is ingeschakeld om het sociaal zekerheidsstelsel te ontwikkelen. Het project is via een onderhandse gunning aan KPMG gegeven. Hierover verklaarde Ameerali gisteren het volgende; “De onderraad heeft samen met het tripartiet overleg en enkele ministers, onder leiding van Ameerali, besloten om het in elkaar zetten van het stelsel uit te besteden.” Twee bedrijven meldden zich aan voor de openbare aanbesteding. KPMG kreeg de opdracht, omdat bij haar een fikse korting bedongen kon worden.-.

Share this page:
« Back
Back to Top