Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Sociaal Economische Raad adviseert St. Maartense overheid over pensioenen

VRIJDAG, 27 DECEMBER 2013

PHILIPSBURG — De Sociaal Economische Raad (SER) heeft opgeroepen tot een verplicht pensioen voor werknemers, die momenteel zonder zitten en waarbij de bestaande pensioenregelingen niet worden aangetast.

Zowel werknemers als werkgevers worden verplicht bij te dragen aan de pensioenregeling tijdens de loopbaan van werknemers. Dit werd opgenomen in een ongevraagd advies getiteld ‘Een verplicht pensioen voor St. Maarten – een haalbaar en robuust pensioen voor alle werknemers op St. Maarten’, dat vorige week bij premier Sarah Wescot-Williams werd ingediend. Momenteel hebben meer dan de helft van alle werknemers geen pensioen naast AOV, zegt de SER.

In haar advies zegt de SER dat de minimale bijdrage van beide partijen bij elkaar 6 procent moet zijn van de loonsom, maar beide moeten vrij zijn om meer bij te dragen, onder voorwaarde dat de werkgeversbijdrage in alle gevallen ten minste de helft is. Werknemers en werkgevers kunnen hun premies aftrekken van de loon- en winstbelasting. Deze bijdragen moeten worden geregistreerd in een pensioenovereenkomst met een verzekeraar of pensioenfonds. Werknemers moeten inspraak hebben in de keuze van de verzekeraar en de pensioenovereenkomst.

Essentieel voor het SER-advies is dat de nieuwe pensioenregeling met de werknemer van baan-naar-baan gaat, waardoor de meeste pensioen-overdrachtproblemen vermeden worden.

De SER adviseert verder dat de kosten die verzekeraars in rekening brengen bij decreet worden geregeld. Dit is om werkgever en werknemer te beschermen voor hoge overheadkosten als gevolg van onvoldoende concurrentie op de verzekeringsmarkt. Verzekeringsmaatschappijen kunnen concurreren met het rendement dat zij bieden in pensioenovereenkomsten, werd vermeld in een persbericht dit weekeinde.

SER adviseert dat de bestaande fiscale aftrekbaarheid van bijdragen aan particuliere pensioenen (lijfrentes, niet gerelateerd aan werk) wordt verhoogd van 1000 tot 12.000 gulden per jaar. Dit zou betekenen dat werknemers en onafhankelijke contractanten particuliere pensioenpremies kunnen aftrekken in hun aangifte. Dit zal nog een stimulans voor Sintmaartenaren zijn om plannen te maken voor hun financiële toekomst en niet alleen afhankelijk te zijn van AOV, stelt de SER. Ze adviseert dat de werknemers moeten sparen voor hun pensioen.

Na de publicatie in de Staatscourant, zal het SER-advies beschikbaar zijn voor downloaden via www.sersxm.org.

Wescot-Williams zei dat het advies goed is ontvangen en dat er de komende maanden veel aandacht aan zal worden besteed.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top