Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Sociaal Dialoog: Arubaanse regering wil flexibel pensioen


DONDERDAG, 06 OKTOBER 2011
ORANJESTAD — Premier Mike Eman (AVP) zegt dat de regering veel heil ziet in het zogeheten flexpensioen. Met deze regeling kunnen werknemers na hun 60ste kiezen om door te werken voor een extra percentage bovenop het algemene ouderdomspensioen (AOV). Hoe langer de werknemer doorwerkt, hoe hoger dit extra percentage. Vandaag wordt hierover gesproken tijdens de Sociaal Dialoog.
Het flexpensioen is volgens Eman vooral voordelig voor burgers die niet hun hele leven op Aruba hebben gewoond en gewerkt. “Wanneer deze personen de leeftijd van 60 jaar bereiken, krijgen ze geen compleet pensioen.” Met de invoering van een flexpensioen kunnen werknemers kiezen om langer door te werken en dus de uitbetaling van hun AOV uitkering uit te stellen. Bovendien wordt er langer premie betaald. Wanneer de werknemer alsnog met pensioen gaat en een AOV uitkering ontvangt, valt deze hoger uit. Een jaar langer werken, dus tot 61 jaar, betekent 7 procent meer. Wordt er twee jaar doorgewerkt, dan loopt dit al op tot 16 procent en na vijf jaar ontvangt een werknemer zelfs 40 procent bovenop het pensioen.
Een van de grote voordelen van het flexpensioen, vindt Eman het feit dat het burgers zelf de keuze geeft. “Je behoudt het keuzeprincipe.”

Eman legt uit dat er tijdens de Sociaal Dialoog opnieuw wordt gesproken over pensioenmaatregelen omdat de genomen maatregelen voor de toekomst waarschijnlijk niet afdoende zijn. In het vorig jaar bereikte akkoord met Apfa stond onder meer dat het algemene ouderdomspensioen (AOV) wordt geïndividualiseerd en dat de premiegrens wordt verhoogd. Ook zouden de pensioenen in de publieke sector versoberd worden. Bovendien werd besloten tot de invoering van een verplicht aanvullend pensioen. Dit aanvullende pensioen is per 1 januari van komend jaar verplicht.

Volgens de premier hebben echter steeds meer mensen recht op pensioen maar zijn er steeds minder mensen om premies af te dragen. Door deze vergrijzing zijn de genomen maatregelen volgens experts onvoldoende om een goed pensioenstelsel voor de toekomst te garanderen. Op de vraag of gezien de vergrijzing, ook gesproken zal worden over het verhogen van de pensioenleeftijd naar 62 jaar, zegt Eman dat ‘er over alles gesproken kan worden’. Maar de premier zegt duidelijk dat de voorkeur van de regering allereerst ligt bij de invoering van een flexpensioen.

Share this page:
« Back
Back to Top