Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Sociale Ontwikkeling en Arbeid controleert op arbeidswetten op Curacao

VRIJDAG 25 JANUARI 2013, WILLEMSTAD —  Sherwin Josepha, de minister van Sociale Ontwikkeling en Arbeid (SOAW), vergadert vandaag met vertegenwoordigers van negen overheidsinstanties om zo een team te vormen dat regelmatige en strenge controles uitvoert arbeidswetten, belastingbetaling en werkveiligheid.

AD 25-1-13 SOAW

Josepha wil controle op arbeidswetten

VRIJDAG 25 JANUARI 2013, WILLEMSTAD —

Minister Sherwin Josepha (Arbeid) vergadert vandaag met negen overheidsinstantie. De minister wil dat een team wordt gevormd dat controles moet gaan houden over verschillende gebieden wat betreft de naleving van de arbeidswetten, betalen van belasting en veiligheid op de werkvloer.

De instanties waarmee Josepha om tafel gaat zitten zijn; Sociale Verzekeringsbank (SVB), Belasting Accountantsbureau (BAB), Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD), Dienst voor Controle en Veiligheid (SKS), brandweer, douane, immigratie, ministerie van Economische zaken en de Inspectie van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. De controles zijn om na te gaan of wordt voldaan aan: betaling van verzekeringspremies voor ziektekosten, betalen van belastingen, het naleven van milieu- en hygiëneregels, veiligheid, accijns, vergunningen voor verblijf, vestiging en arbeid en prijsbeleid.

Regels naleven
De regering ontvangt veel klachten van werknemers over het niet naleven van de wet. Het team zal zich flexibel opstellen wanneer een werkgever niet voldoet aan de wet en tijd geven om verbeteringen aan te brengen. Aan de andere kant zullen de controles strenger worden tegen werkgevers die ongedocumenteerde werknemers in dienst heeft. Als een ingebrekestelling wordt geconstateerd wat betreft artikel 2 van de Landsverordening Arbeid Vreemdelingen, wordt een proces-verbaal opgemaakt. Artikel 19 van deze verordening spreekt van een maximum gevangenisstraf van drie maanden of een boete van 100.000 gulden bij overtreding van artikel 2.

 

Share this page:
« Back
Back to Top