Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

SER: Vragen over douanepraktijk

23 februari 2017

Willemstad – De Sociaal Economische Raad (SER) juicht de nieuwe douanewet toe, maar stelt tegelijkertijd dat papier geduldig is en er vooral ook voor de uitvoeringskant aandacht en geld moet zijn. De douanewet is een harmonisatiewet die meer dan 10 wetten samenbrengt in één.

De SER schrijft in het advies dat onlangs aan de Staten is aangeboden, over de uitvoering van de wet: ,,De SER meent de regering te moeten informeren dat een moderne Landsverordening houdende algemene regels voor het douanetoezicht enkel de ba- sis vormt voor het feitelijke douanetoezicht. Naar het oordeel van de SER dient de douane tevens te beschikken over een upto-date fysiek en organisatorisch instrumentarium om de feitelijke controles zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen uitvoeren. De SER adviseert de regering daarom er tevens zorg voor te dragen dat de douane voldoende is geëquipeerd, zowel op het gebied van financiën als qua personele bezetting.”

Uitgelegd wordt dat het ontwerp van de Algemene Landsverordening douane en accijnzen een moderne basis beoogt te vormen voor de inzet van de douane voor alle fiscale en niet- fiscale taken die haar opgedragen zijn en zullen worden. Het ontwerp is geschikt om de regionale en internationale samenwerking op economisch gebied te stimuleren, de export te bevorderen en de aantrekkelijkheid van investeringen te vergroten. Er zijn drie belangrijke nieuwe internationale ontwikkelingen op het gebied van het formele douanerecht die ook in het Curaçaose ontwerp verwerkt zijn. Het gaat om het gebruik van risicomanagementsystemen door de douane, het verplicht doen van elektronische aangifte en de introductie van de figuur van geautoriseerde marktdeelnemer.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top