Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

SER: Monetaire unie tussen Curacao en St. Maarten openbreken

DINSDAG, 26 NOVEMBER 2013

PHILIPSBURG/WILLEMSTAD — De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de regering aangespoord, in een vervolgadvies over dollarisatie, om onmiddellijk de nodige stappen te ondernemen voor de planning en voorbereiding voor een overstap naar ‘de US dollar als de enige munt voor St. Maarten’. En daarmee adviseert de SER dat de monetaire unie met Curaçao zo snel mogelijk wordt opgebroken.

Het advies volgt naar aanleiding van het oplopende tekort op de lopende rekening van de monetaire unie tussen Curaçao en St. Maarten, zoals gemeld door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Uit de rapportage van de bank blijkt dat dit tekort voornamelijk wordt veroorzaakt door Curaçao.

Het SER-advies, dat op 22 november is gepubliceerd in de National Gazette (Landscourant) van St. Maarten, dringt er ook bij de regering op aan om maatregelen te nemen ter voorkoming van prijsstijgingen van consumentenartikelen, bij het wegvallen van de Nederlands-Antilliaanse gulden.

De SER schat in dat een goed voorbereide en uitgevoerde overstap zeker een jaar zal kosten. Maar in een situatie waarin het vertrouwen in de Antilliaanse gulden verloren raakt, kan de koppeling aan de US dollar binnen enkele weken onhoudbaar worden. Met andere woorden, als het risico op inflatie aanzienlijk wordt, is het veel te laat om over te stappen. Als St. Maarten uit de monetaire unie stapt, moet er een ander instituut gevonden of gecreëerd worden dat toezicht houdt op de financiële sector. Deze taak kan uitbesteed worden, of samenwerking met de Koninkrijkspartners Curaçao, Aruba en Nederland zou ook een hele goede mogelijkheid zijn.

Devaluatie

Devaluatie zal ‘verwoestende’ sociaal-economische consequenties hebben. Aangezien de importcomponent op het gemiddelde levensmiddelenpakket zeer hoog is zal een bepaald percentage devaluatie, bijna hetzelfde percentage aan koopkrachtverlies betekenen voor degenen wier inkomen in guldens betaald wordt, aldus de SER. Degenen die in dollars betaald worden zullen geen nadelige gevolgen ondervinden, wat een grote ontwrichting van de economie teweeg zou brengen.

Huidige financiële situatie

De lopende rekening van 2012 van de monetaire unie vertoont een tekort van 1382 miljoen gulden, het derde opeenvolgende tekort van circa 1,4 miljard. Maar voor de eerste keer is het niet gelukt dit tekort te financieren met buitenlandse investeringen in onze economie of door externe leningen. Als gevolg daarvan is een belangrijk deel van dit tekort gefinancierd door afboeking van de deviezenvoorraad van 277 miljoen gulden. Het internationaal vastgelegde minimum niveau voor de deviezenvoorraad, wordt uitgedrukt in de waarde van drie maanden import. Dit niveau is gedurende vele jaren gehaald. Voor het eerst zijn nu in 2012 de reserves van de monetaire unie gedaald onder de drie maanden-importdekking en verder verslechterd in 2013. Als de huidige trend zich voortzet wordt de koppeling van de gulden aan de US dollar onhoudbaar. Devaluatie van de gulden wordt dan onvermijdelijk.

Los van elkaar berekend, vertoont de balans van de lopende rekening van St. Maarten een surplus van 170 miljoen gulden. Curaçao komt tot een tekort van 1573 miljoen gulden. Het hele tekort op de balans van de lopende rekening van de monetaire unie wordt dus veroorzaakt door Curaçao, terwijl de bijdrage van St. Maarten het tekort iets vermindert, aldus de SER

De maatregelen die door de CBCS zijn genomen (de kredietbeperking, gevolgd door een krimpende groei) om gelduitgifte te verminderen en daarbij import af te remmen, hebben al een schadelijk effect op de economie van St. Maarten. Deze maatregelen pakken een probleem aan waarvoor St. Maarten op geen enkele manier verantwoordelijk is.

Zonder de monetaire unie met Curaçao zou St. Maarten niet zijn deviezenvoorraad hebben aangesproken, en zou het in staat zijn geweest de voorraad op een zeer veilig niveau vast te houden, aldus de SER. Ook zouden minder leningen en het afbetalen van schulden mogelijk zijn geweest. “Nu wordt dit deel van onze betalingsbalans gebruikt om de tekorten van Curaçao te compenseren, terwijl onze import wordt beknot.”

Bron: Amigoe, Curacao

 

Jardim: Dollarisatie geen actueel thema

28 NOVEMBER 2013

Willemstad – Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans ‘vergt inder- daad aandacht’. Het monetaire en financieel-economische beleid van de regering van Curaçao is erop gericht de daling van de deviezenvoorraad tegen te gaan.

Dat zegt de Curaçaose minister van Financiën José Jardim op vragen van deze krant in verband met het advies van de Soci- aal Economische Raad (SER) van Sint Maarten inzake de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten die sinds 10-10-’10 bestaat en nadat de beide (ei)landen voor die tijd deel uitmaakten van de Nederlandse Antillen.

Jardim: ,,Het overheidsbeleid in brede zin is gericht op de ontwikkeling van exporten – en dus deviezengenererende activiteiten om de balans op de lopende rekening te herstellen.” Dat zijn activiteiten op het gebied van toerisme, de internationale financiële dienstverlening, de olie-industrie (raffinage en olie- opslag en -overslag), de vrije zo- ne en de logistieke sector (haven en luchthaven). ,,Dollarisatie is voor Curaçao geen actueel thema”, vervolgt Jardim tegenover deze krant.

Hij geeft tevens aan dat dollarisatie géén oplossing is voor problemen/tekorten op de betalingsbalans. ,,Wel wil de re- gering conform het regeerakkoord de monetaire unie evalueren.” Maar de minister van Financiën wijst er nu reeds op dat een eventuele ontmanteling van de unie ‘jaren in beslag kan ne- men’ en dus zeer goed overwogen dient te gebeuren.

Waar Jardim stellig in is – en dat verklaarde de bewindsman gisteren bij Radio Direct – is dat hij op geen enkele manier de mening deelt van de SER in Philipsburg dat er een eventueel risico bestaat voor devaluatie van de gulden (Curaçao en Sint Maarten gebruiken, formeel in afwachting van de Caribische gulden, nog altijd de Nederlands-Antilliaanse gulden die al drie decennia zeer stabiel een vaste koppeling en dus waarde heeft ten opzichte van de Amerikaanse dollar).

Er is volgens Jardim dan ook geen reden voor ongerustheid. Sterker: de wekelijks deviezen- staten van de Centrale Bank vanCuraçao en Sint Maarten (CBCS) aan de ministers van Financiën en de beide parlementen, tonen al tijden een stabilisatie en zelfs voorzichtig herstel aan. De minister heeft alle vertrouwen in het monetaire beleid van de Centrale Bank. Feit is dat er al enige tijd sprake is van een tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans; daar heeft CBCS-president Emsley Tromp al eerder, al ten tijde van de regering Schotte, aandacht voor gevraagd en er zijn ook maatregelen getroffen.

De CBCS heeft echter tevens altijd gezegd dat het vooral een zaak is van de regering(en) om te focussen op verbetering van het ondernemings- en investeringsklimaat om meer te exporteren (dan te importeren) en zodoende de deviezen op peil te houden en te vergroten.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

 

‘Oppassen met opzeggen monetaire unie’

29-11-13

CURAÇAO – Het gezamenlijk monetarair stelsel moet goed functioneren en beide landen moeten tevreden zijn over dat functioneren. Of beide landen moeten in overleg gaan om te kijken hoe het verbeterd kan worden of er kan gesproken worden over een eventueel opzeggen van de monetaire unie”, dat zegt premier Ivar Asjes tegen Radio Hoyer 2.

De premier zei dit naar aanleiding van het advies van de Sociaal Economische Raad, de SER. Hij haalt hiermee aan wat er in het regeerakkoord staat over de monetaire unie.

Advies
In het advies van de SER staat dat het de regering van St. Maarten aanspoort om onmiddellijk de nodige stappen te ondernemen voor de planning en voorbereiding voor een overstap naar ‘de US dollar als de enige munt voor Sint Maarten’. Daarmee adviseert de SER dat de monetaire unie met Curaçao zo snel mogelijk wordt opgebroken.

Oppassen
Asjes benadrukt dat hij het advies nog niet gelezen heeft en het alleen nog uit de media heeft vernomen. De premier vindt het aan de ministers van Financiën van beide landen om het reilen en zeilen van de monetaire unie in de gaten te houden. Volgens Asjes zegt minister van Financiën José Jardim dat we moeten oppassen met het opzeggen van de monetaire unie, met name nu we tekorten hebben op onze begroting.

Bron: Versgeperst, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top