Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

SER: Geen extra aanslagen door invoering Landsverordening onroerendezaakbelasting

19 APRIL 2013

WILLEMSTAD – De deze week door de Staten aangenomen Landsverordening OZB zal volgens de Sociaal-Economische Raad geen extra aanslagen opleveren.

AD 19.04.13CUR3

 

 

Voorbeelden verhoging ozb

VRIJDAG, 19 APRIL 2013

WILLEMSTAD — Het ministerie van Financiën heeft enkele voorbeelden doorgerekend in het kader van de invoering van de onroerende zaakbelasting. Dinsdag keurden de Staten de landsverordening hieromtrent goed.

De regering voert een progressief tarief in van 0,4 procent op onroerend goed tot een waarde van 350.000 gulden; 0,5 procent over het meerdere voor zaken tussen de 350.000 en 750.000 gulden, en 0,6 procent over het meerdere voor alles boven de 750.000 gulden. Dit betekent dat eigenaren van onroerend goed met een waarde van 100.000 gulden maandelijks 6 gulden meer zullen betalen dan voorheen. Voor onroerende zaken met een waarde van 250.000 gulden moet maandelijks 11,50 gulden per maand meer worden afgedragen. Voor een woning of onroerende zaak van een half miljoen gulden komt dit neer op 35 gulden per maand extra, en voor onroerend goed dat een waarde van één miljoen gulden vertegenwoordigt zal 115 gulden meer in rekening gebracht worden. Er kan een betalingsregeling worden getroffen. De minister heeft tevens aangegeven dat hij gestart is met een traject om te komen tot een beleid ter normering van kosten bij overheidsvennootschappen en het ontwikkelen van zogenoemde ‘performance criteria’ voor deze overheidsentiteiten.

Share this page:
« Back
Back to Top