Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

‘Schommelfonds AVBZ in strijd met internationaal verdrag’ op Curacao

DONDERDAG, 21 FEBRUARI 2013

WILLEMSTAD — Dat een solide Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) aangesloten wordt bij het schommelfonds, is in strijd met Internationaal Verdrag voor Economisch Sociaal Culturele Rechten (IVESCR).

Dat schrijven Willy ‘Junny’ Harms en Aminta Sprockel van Oudervereniging Totolika, voor ouders van kinderen met een mentale beperking, aan minister Ben Whiteman van Gezondheid (PS). Al eerder wees Sprockel op het feit dat het project naschools onderwijs voor mentaal beperkte kinderen op de tocht komt te staan nu het ministerie van Sociale Zaken heeft laten weten geen geld op de begroting te hebben.

“Bij het ingestelde schommelfonds zijn ook de immer noodlijdende fondsen aangesloten die door SVB worden beheerd”, aldus Totolika. De oudervereniging vraagt zich af of dit in lijn is met de richtlijnen van het IVESCR. “Daarin staat dat de economische, sociale en culturele mensenrechten met betrekking tot personen met een beperking dienen te worden uitgevoerd. Juist in tijden van financieel-economisch zwaar weer (‘even in times of severe resources constraints’) dient gezorgd te worden dat de meest kwetsbare burgers in onze gemeenschap de noodzakelijke bescherming genieten.” Met andere woorden: bij het nemen van bezuinigingsmaatregelen is het juist geboden om kwetsbare groepen zoals personen met een beperking, zoveel mogelijk te ontzien.

Wachtlijst

Totolika heeft nu twee brieven aan Whiteman geschreven. In de eerste brief uitte zij ook haar bezorgdheid over het feit dat de gelden van de reserves van het AVBZ-fonds, overgeheveld zullen worden in een schommelfonds onder de SVB. “Ongeveer honderd mensen staan op de wachtlijst voor plaatsing in een gezinsvervangend tehuis vanwege onder andere de hoge leeftijd van hun ouders (60-70-80-plussers) of andere omstandigheden, waardoor zij verstoken moeten blijven van de nodige zorg.”

Totolika heeft daarom een plan opgesteld voor een tehuis met 24 plaatsen. Dit plan is ingediend bij de BZV, is door de molen gegaan en was zover klaar dat de intentieverklaring zou worden getekend. “Dit zou slechts één van de projecten zijn om de schrijnende nood te verlichten en is een druppel op de gloeiende plaat. Nu horen wij, dat alleen lopende projecten doorgaan”, aldus Harms en Sprockel.

“Wij vragen ons af of er geen regels moeten komen waardoor mensen met één of andere beperking die een zorgvraag hebben, aanspraak zouden kunnen maken op bovengenoemde reserves, wat hun doodgewoon recht is.”

Het bestuur van Totolika hoopt dat minister Whiteman deze problematiek kan meenemen in de reparatiewetgeving, die nog moet komen.

Share this page:
« Back
Back to Top