Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

SBTNO: Onduidelijk verzoek Buskabaai

29 mei 2017

Willemstad – De Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) snapt niet waarom de interim-regering Pisas (PS) verzocht heeft het doel van de overheids-nv Buskabaai in de statuten aan te passen.

Want, zo staat in het advies: ,,Hetgeen Buskabaai in de toekomst wilt bewerkstelligen, is reeds met de huidige doelstelling mogelijk. Een aanpassing van het doel is hiervoor niet noodzakelijk.” Buskabaai heeft als doel ‘de uitoefening van het petroleumbedrijf in zijn volle omvang, inzonderlijk het exploiteren van petroleumbronnen en met petroleum verwante delfstoffen of restproducten en de bereiding der daaruit winnende producten’.

Onder Buskabaai valt onder andere het asfaltmeer. De aanpassing zou moeten inhouden ‘het ontginnen en exploiteren van de onder haar beheer zijnde terreinen’. SBTNO voert aan: ,,Hetgeen kennelijk beoogd wordt met de wijziging van de doelomschrijving is om de mogelijkheid te creëren bij Buska- baai in beheer zijnde terreinen te saneren en bruikbaar te maken ten behoeve van economische ontwikkeling.”

Lees meer: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top