Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Samenwerking AZV en SVB Curaçao

22 februari 2017

Oranjestad – De directeur van de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de SVB van Curaçao. De twee organisaties gaan ervaringen op het gebied van medische zorgverlening met elkaar delen.

Zowel de AZV als de SVB sturen geregeld patiënten naar het bui- tenland voor zorg die op het eigen eiland niet beschikbaar is. De AZV heeft daar al veel ervaring mee en wil die graag aan de SVB ter beschikking stellen. Beide organisaties zien veel toegevoegde waarde bij samenwerking op het gebied van IT, bijen nascholing, zorginkoop en benchmarking. Voorlopig wordt tweemaal per jaar op directieniveau overleg gepleegd.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top