Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Ruim tweeduizend nieuwe ambtenaren in drie jaar in Suriname

05/11/2013

Den – Haag – Sinds het aantreden van de regering Bouterse in augustus 2010, zijn er tot en met oktober dit jaar 2.035 landsdienaren” aangetrokken. Deze informatie verstrekt de minister van Binnenlandse Zaken, Soewarto Moestadja, aan de Ware Tijd. Volgens de bewindsman zijn van dit aantal ruim 895 personen politie- verplegend- en onderwijspersoneel. Honderddertig personen hebben een arbeidsovereenkomst. De rest zijn landsdienaren die in de volksmond bekend staan als bureauambtenaren. Moestadja wil geen oordeel geven of het aantal nieuwe ambtenaren in drie jaar aan de hoge kant is. Hij benadrukt wel de noodzaak om meer personeel aan te trekken voor de versterking van bepaalde diensten bij de overheid. Een berekening makend, wijst hij erop dat de zeventien ministeries in drie jaar gemiddeld slechts 82 landsdienaren hebben aangetrokken; gemiddeld 28 ambtenaren per jaar per ministerie. Moestadja belooft dat de regering tijdens de komende begrotingsbehandeling in het parlement meer cijfers zal verstrekken.

Financiële Nota

De bewindsman heeft deze cijfers alvast vrijgegeven, omdat een analyse van de krant aantoont dat de personeelscijfers die in de Financiële Nota 2014 staan niet kloppen met de data die de zeventien ministeries individueel op hun begrotingen hebben opgenomen. Volgens  Moestadja geeft de nota niet de  correcte weergave van het personeelsbestand bij de overheid. In de Financiële Nota 2014 staat dat 44.642 personen per juni 2013 in dienst zijn. “Dit is niet juist”, zegt Moestadja die belooft het juiste aantal aan het parlement te verstrekken. Volgens hem zijn in de nota “onterecht” ook alle commissieleden en ambtenaren die meerdere uitbetalingen ontvangen voor extra diensten meegeteld.

Onterecht

Volgens de Financiële Nota 2014 is het ambtenarenbestand van 2011 tot en met juni 2013 toegenomen met ruim 4.000 personen. Ook dit is onjuist, stelt Moestadja. Hij benadrukt dat 2.035 het juiste cijfer is sinds het aantreden van deze regering. De minister hoopt dat in de toekomst de het ministerie van Financiën -zij stelt de nota samen- bij het vrijgeven van het ambtenarenbestand de cijfers opvraagt bij alle  ministeries. Die hebben het aantal landsdienaren werkzaam op het desbetreffend ministerie in hun bestand. Moestadja vindt het onterecht dat de nota bij het hoofdstuk ambtenarenbestand de cijfers van het Centraal Bureau voor Mechanisatie als bron gebruikt. Het bureau geeft enkel de cijfers over het aantal uitbetalingen. Uit rapportages van de ministeries die de krant heeft opgeslagen blijkt dat het bestand 41.670ambtenaren telt.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top