Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Ruim 50 procent criminelen is recidivist in Suriname

03/05/2013

Justitie wil minder draaideurcriminelen

PARAMARIBO – Het ministerie van Justitie en Politie wil het aantal recidivisten drastisch terugdringen met resocialisatieprogramma’s . Momenteel belandt tussen de 50 en 60 procent van de gedetineerden uiteindelijk terug in de gevangenis.

Samen met niet-gouvernementele organisaties en andere ministeries zoals ATM en LVV wordt de resocialisatie uitgevoerd. Het programma wil voorkomen dat gedetineerden vervreemden van de samenleving, na hun vrijlating niet kunnen aarden en vervolgens opnieuw in criminaliteit vervallen. De trainingen moeten hen houvast geven en in staat stellen zelfstandig hun brood te verdienen.

Onlangs is een aantal veroordeelden opgeleid tot graafmachine-operator en automonteur, komende week wordt een landbouwcursus gegeven. Critici vinden dat de regering teveel aandacht schenkt aan gedetineerden. Slachtoffers van misdrijven krijgen volgens hen niet dezelfde attentie.

Meer dan voorheen richt het ministerie van Justitie en Politie zich op de resocialisatie van gedetineerden. Tussen de vijftig en zestig procent van de gevangenen is recidivist. Dat cijfer moet terug worden gedrongen, zegt onderdirecteur Delinquentenzorg Paulus Pinas.

Daarom wordt er al enige tijd een strak resocialisatiebeleid gevoerd met niet-gouvernementele organisaties en ministeries, zoals Arbeid Technologische ontwikkeling en Milieu. In de meeste vonnissen wordt openbare tewerkstelling niet meer als straf vastgelegd, maar Delinquentenzorg hanteert dit wel steeds vaker in haar rehabilitatieprogramma’s. “De mensen mogen niet vervreemden van de samenleving en ook geen aanpassingproblemen hebben wanneer ze in vrijheid zijn gesteld”, verdedigt Pinas zijn beleid.

Recentelijk is een aantal veroordeelden opgeleid tot graafmachineoperator. Ook cipiers zijn getraind, zodat deze trainingen ook in de strafinrichtingen met eigen personeel gegeven kunnen worden. Gecertificeerden zouden, na hun straf te hebben uitgezeten, werk kunnen vinden in de goudsector of in de landbouw, weet de onderdirecteur.

In samenwerking met de Stichting Arbeidsontwikkeling zijn intussen ook cursussen Montage en Textiele Vaardigheden verzorgd. In de komende week wordt er begonnen met een landbouwtraining in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Vijfentwintig gedetineerden en een even groot aantal penitentiaire ambtenaren worden getraind. “We willen de mensen een bestaan geven, zodat ze van het criminele pad afblijven”, benadrukt Pinas.

VHP-assembleelid Sheilendra Girjasing leverde onlangs forse kritiek op het resocialisatiebeleid. Volgens hem wordt er teveel aandacht besteed aan gedetineerden door de regering, terwijl de zorg aan slachtoffers van misdrijven benedenmaats zou zijn.

De parlementariër heeft de indruk dat misdadigers in de strafinrichtingen en cellenhuizen in de watten worden gelegd. Hun slachtoffers daarentegen worden aan hun lot overgelaten. “Het zijn ook mensen met rechten die op een bepaald moment terug moeten keren in de maatschappij”, verdedigt Pinas.-.

Share this page:
« Back
Back to Top