Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Rijksdienst Caribisch Nederland weinig flexibel in toekennen van bijzondere bijstand

DONDERDAG, 07 NOVEMBER 2013

KRALENDIJK — Na 10-10-‘10 is de lijst van onderstandtrekkers van het Openbaar Lichaam Bonaire met ruim de helft verminderd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op het eiland. De vertegenwoordiger van het ministerie bij de RCN is weinig flexibel in het toekennen van een bijzondere bijstand aan onderstandtrekkers die als gevolg van het opschonen van de lijst, buiten de boot zijn gevallen.

Daardoor is er een onderbesteding van de bijzondere bijstand. Het geld is er, maar RCN maakt daar niet voldoende gebruik van door die opstelling. Dat antwoordde gedeputeerde Silvana Janga-Serfilia op vragen van de Eilandsraadleden afgelopen dinsdag.

De raad was in een meningsvormende raad bijeengekomen om te debatteren over het sociale welzijn van het Bonairiaanse volk.

Er was veel kritiek van vooral de oppositie op het beëindigen van de onderstand van vele personen, terwijl zij nergens voor hulp terecht kunnen. Toch zijn er mogelijkheden om deze personen die het al moeilijk hebben, te helpen via de bijzondere bijstand van SZW of een eenmalige financiële hulp van het Openbaar Lichaam Bonaire. Maar de ambtenaren doen onvoldoende inspanningen om de mensen op die mogelijkheden te wijzen.


Bestand opgeschoon
d

Gedeputeerde Janga wees erop dat sinds 10-10-‘10, het uitkeren van onderstand niet meer onder verantwoordelijkheid valt van het OLB, maar onder SZW. In verband met de overgang naar de nieuwe staatkundige verhouding heeft SASO, de afdeling Sociale Zaken van het OLB, haar onderstandtrekkersbestand gereviseerd en overgedragen aan SZW. SZW heeft vervolgens een reorganisatie doorgevoerd, gebaseerd op de normen van de Nederlandse wetgeving. Het bestand is opgeschoond, nadat verschillende personen waren opgeroepen, van wie de situatie onduidelijk was. Daarbij werd onder meer nagegaan of de onderstandtrekker alleenstaand was of samenwonend, of er meerdere personen met inkomen behoorden tot het huishouden. Ook werd gekeken naar huizenbezit. Dat heeft er allemaal toe geleid dat het bestand van ruim 300 onderstandtrekkers is gereduceerd tot ruim 200 personen.


Onderbestedin
g

Dat de onderstand wordt stopgezet is geen reden om zonder inkomen te blijven. Er zijn verschillende redenen om voor een bijzondere bijstand in aanmerking te komen. Janga zei dat dit ook besproken is met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, tijdens de Caribisch Nederland-week vorige week in Den Haag. De staatssecretaris zou hebben toegegeven dat er een onderbesteding is van de bijzondere bijstand. Het geld is er, maar RCN maakt daar niet voldoende gebruik van en is niet flexibel.

Zelfs wanneer de situatie van degene waarvan de onderstand is stopgezet niet valt binnen de regels van de bijzondere bijstand, kan een beroep worden gedaan op een eenmalige financiële steun van het OLB, zodat de betrokkene niet in een gat hoeft te vallen.

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van de voedselbank. Er wordt gewerkt aan een akkoord daarmee, zodat deze personen die noch in aanmerking komen voor een bijzondere onderstand, noch voor een eenmalige financiële steun, daar voedselpakketten kunnen afhalen. “Niemand mag honger lijden”, aldus Janga-Serfilia


Het Nibu
d

Het OLB is ook bezig in het kader van wijkaanpak, om het begrip armoede te definiëren. “Je moet een vertrekpunt hebben, zodat je weet hoeveel procent van de bevolking daaronder valt. De directie Samenleving en Zorg is daarmee bezig en de werkzaamheden zijn bijna afgerond. De resultaten kunnen dienen in de onderhandelingen met Nederland over de wijze om de armoedeproblematiek structureel aan te pakken. Het standpunt van Nederland is dat armoede en het bestaansminimum een zaak is van het OLB.

Ondertussen heeft het OLB de hulp van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) ingeroepen om samen met de consumentenorganisaties Unkobon en Tienda Pa Konsumido Boneriano, vast te stellen wat het minimuminkomen dient te zijn voor de verschillende typen huishoudens om fatsoenlijk mee rond te komen. Aan de hand van die gegevens wil het OLB haar beleid uitstippelen.

De gedeputeerde verwacht dat de werkzaamheden eind december afgerond zullen zijn.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top