Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

‘Resultaten integriteitsonderzoek dit jaar beschikbaar’ op St. Maarten

MAANDAG, 06 JANUARI 2014

PHILIPSBURG — De resultaten van het integriteitsonderzoek dat in opdracht van de overheid in het najaar van 2013 is gestart, zal dit jaar beschikbaar worden gesteld, aldus minister-president Sarah Wescot-Williams gisteren.

Er worden twee onderzoeken uitgevoerd: één in opdracht van de overheid en het andere via een aanwijzing die de Nederlandse regering aan gouverneur Eugene Holiday heeft gegeven. Daarnaast zal Transparency International een beoordeling van de integriteit van het land uitvoeren.

In een persbericht van haar kabinet gisteren, zei Wescot-Williams dat St. Maarten zal moeten bepalen waar het staat in het bevorderen van een open samenleving en het opleiden van zijn burgers.

Integriteit, zo voegde de minister-president eraan toe, is een brede term die moet worden bekeken in alle sectoren. Ze benadrukte dat het belangrijk is dat iedereen de term begrijpt. “Het opleiden van het publiek in alle sectoren is heel belangrijk voor integriteit. Het gaat niet alleen over het onderzoek, maar ook over het opleiden van de bevolking en werken aan verandering van het negatieve imago.”

Ze noemde de integriteitsprogramma’s waaraan de overheid voortdurend heeft gewerkt. Deze programma’s informeren ambtenaren over hun verplichtingen en mogelijke valkuilen die ze kunnen tegenkomen bij het uitvoeren van hun taken. Wescot-Williams gaf ook aan dat nu de bevolking groter en de gemeenschap complexer is geworden en er veel verschillende verzoeken komen, het dus uiterst belangrijk is om regels en voorschriften in te voeren met de nodige checks and balances. De ombudsman speelt een belangrijke rol bij dit proces. De bevolking wordt steeds mondiger en maakt meer en meer gebruik van de ombudsman. De premier sprak haar hoop uit dat het niveau van de discussies wel omhoog zal gaan. “De manier waarop sommige mensen anderen bekritiseren op internet is een schande. Het is goed om je mening te uiten, maar dit moet wel op een zeker niveau gebeuren.”

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top