Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

'Reorganisatie Arubaanse politie eind 2013 klaar'

WOENSDAG, 4 DECEMBER 2013

ORANJESTAD — Korpschef Dolfi Richardson laat weten dat de reorganisatie van het politiekorps, na meer dan tien jaar, eindelijk in goede banen wordt geleid. Eind van dit jaar moet in ieder geval de rechtspositie van het personeel klaar zijn, zo garandeert hij.

Richardson zegt dat hij bij zijn aantreden in 2010 een gedemotiveerd politieploeg aantrof. Een belangrijke reden hiervoor waren de reorganisatieplannen, die in het verleden tot scheve verhoudingen in het korps hadden geleid. Vakbond Spa trok ook regelmatig aan de bel over het feit dat beloofde regelingen en promoties iedere keer maar op zich lieten wachten.

Het zogeheten inrichtingsplan van Richardsons voorganger Peter de Witte kwam ook moeizaam op gang. Maar inmiddels, zo zegt de huidige korpschef, zijn er wel zaken rechtgetrokken die nadelig waren voor een groep van ongeveer 100 agenten. Het inrichtingsplan bevindt zich nu dus in een eindfase. Volgens de korpschef gaat het nu in ieder geval zo goed dat ‘de motivatie terug is’ bij het personeel.

Amigoe vroeg vakbond Spa om een reactie. Voorzitter Angelo Davelaar laat weten dat inderdaad de rechtspositie (rangen, inschaling) is verbeterd, maar dat bijvoorbeeld bevorderingen nog vaak vertraging oplopen. “Zo heb ik nog recht op een bevordering vanaf januari 2011, maar eind 2013 is dat nog steeds niet geregeld.” Hij zegt wel dat dit niet noodzakelijkerwijs alleen de schuld is van de korpsleiding, maar de bureaucratie ook veroorzaakt wordt door Directie Personeelszaken en het handelen in de ministerraad. Ook hebben politiefunctionarissen dan wel hun Landsbesluiten gekregen waarin hun rechtspositie is geregeld, maar dan staan er weer fouten in.

Maar, vertelt Davelaar, er zijn ook nog andere problemen waardoor er nog steeds flink wat onvrede is binnen het korps. Zoals de vervallen staat van politiebureaus die slecht voor de gezondheid zijn en ook de dienststerkte. De vakbondsman maakt zich in die zin dan ook zorgen over de veiligheid van zijn collega’s.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top