Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Renovatie ex-belastingkantoor voor nieuwe werkplek Dimas

DONDERDAG, 06 DECEMBER 2012

ORANJESTAD — Met de keuze voor Van Kessel Havenbouw uit Aruba is de aanbestedingsprocedure voor de renovatie van het voormalige belastingkantoor aan de Paardenbaaistraat afgerond. Vandaag wordt het contract ondertekend en de werkzaamheden starten in de derde week van januari 2013.

Volgens Junior Tromp, adviseur van de minister voor het Infrateam is de verwachting dat de renovatie van het gebouw volgend jaar op maandag 14 januari start. Eerder lukt niet volgens hem, onder andere vanwege de bouwvak. Als alles volgens planning verloopt, wordt het gerenoveerde gebouw eind 2013 de nieuwe werkplek van Dimas en Directie Arbeid en Onderzoek (DAO).

Vertraging

In mei van dit jaar publiceerde Amigoe dat de openbare aanbesteding voor de renovatie van het voormalig belastingkantoor naar verwachting in juni zou plaatsvinden. Jossy Figaroa, directeur Dienst Openbare Werken (DOW) stelde in september dat er vertraging ontstond doordat de technisch adviseur van het bestuur van FDA meer onderzoek wilde omdat het voorstel – waaronder het bestek – degelijker moest. En dat hierdoor de kosten hoger zijn geworden. De kosten voor de renovatie werden vorig jaar nog geschat op 8 miljoen. Figaroa schatte de kosten op 11 miljoen en Tromp vertelde gisteren dat de kosten geraamd zijn op 12 miljoen florin. De kosten worden overigens gefinancierd vanuit het FDA-fonds.

Besparing

In september zei Emile Herde, lid van de Infra-Commissie van het ministerie van Infrastructuur.dat de verhuizing van Dimas en DAO een kostenverlaging met zich meebrengt. De huidige gebouwen aan de Wilhelminastraat en Seroe Blanco brengen namelijk hoge huurkosten met zich mee. Volgens Tromp levert het voor de regering een besparing op van in totaal 25 tot 30 procent. En het onder één dak samenbrengen van de twee diensten, die nauw met elkaar samenwerken, levert ook praktisch veel voordeel op.

Het is overigens nog niet duidelijk hoe wordt voorzien in parkeerruimte voor zowel werknemers als bezoekers. In september werd namelijk aangegeven dat een deel van het terrein voor het oude belastingkantoor privé-terrein zou zijn. En om van dit stuk grond een afgesloten parkeerterrein te maken zou dit dus door de regering moeten worden aangekocht.

Share this page:
« Back
Back to Top