Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Register voor tekenen contracten door bevoegde ambtenaren op Curacao

DONDERDAG, 21 FEBRUARI 2013

WILLEMSTAD — De Staten hebben dinsdag met elf stemmen vóór een motie aangenomen om een openbaar register in te stellen, waarin alleen bevoegde ambtenaren overeenkomsten met financiële gevolgen mogen sluiten.

Deze motie is van Pais en vloeit voort uit de aanwijzing die in juli vorig jaar door de Rijksministerraad aan het Land Curaçao werd gegeven. Deze aanwijzing was het gevolg van het slechte beleid dat door het ministerie van Financiën werd gevoerd. Het houdt onder andere in dat er met hoge uitzondering financiële verplichtingen aangegaan mogen worden en dat alleen het ministerie van Financiën daarvoor mag tekenen, ook al heeft elk ministerie een eigen budget.

Dinsdag moest onder andere huidig minister van Financiën Jose Jardim vragen beantwoorden over 133 contracten die na 10-10-‘10 waren aangegaan en ook over de huur van (lege) overheidsgebouwen.

Vervolgopdracht

Stichting Overheidsaccountants Bureau (Soab) heeft in een rapport een analyse uitgevoerd van deze contracten en huren, maar dat is een inventarisatie, zei Jardim. Hieruit bleek al wel dat veel contracten zijn getekend door niet-bevoegde ambtenaren. Inmiddels is er wel een vervolgopdracht gegeven aan Soab om te bepalen welke contracten beëindigd kunnen worden zonder al te grote financiële gevolgen. Veel van de 133 contracten hebben clausules waarin een opzegtermijn is opgenomen. Verder is er een werkgroep ingesteld, bestaande uit ambtenaren van de ministeries van Bestuur, Planning & Dienstverlening, Financiën en het Soab.

Het openbaar register moet ook vermelden wat voor type overeenkomst de ambtenaar kan afsluiten en het maximum bedrag dat hiermee is gemoeid. Op grond van het register kan een minister in de toekomst geen overeenkomst met financiële consequenties sluiten, zonder dat de bewindspersoon door de gouverneur daartoe is gemachtigd.

Jardim erkende dat de synergie tussen de ambtenaren van de twee bestuurslagen (Antillen) en Curaçao niet heeft plaatsgevonden en dat de collectieve lastendruk dus niet is afgenomen. Daarom is men bezig met een intensieve reorganisatie binnen het ambtenarenapparaat. Hetzelfde geldt voor de inventarisatie van de huidige huisvesting en de integratie. Momenteel wordt er jaarlijks 12 miljoen gulden aan huur betaald door de overheid. Jardim wees nogmaals op het plan voor een groot, centraal gebouw waarin het merendeel van de ambtenaren gehuisvest kan worden.

De inventarisatie van Soab was niet gericht op de juridische bijstand door externe advocatenkantoren. Dit kost de overheid jaarlijks gemiddeld 5 miljoen gulden. Voormalig premier Gerrit Schotte (MFK) besloot tot het afsluiten van retainer fee, dus een vast bedrag per maand, om kosten te besparen.

Corruptie

Daarnaast staat in de motie dat er onmiddellijk een feitenonderzoek dient te komen als er aanwijzingen zijn dat er sprake is van een ambtsmisdrijf. Alex Rosaria, fractieleider van Pais, stelt namelijk dat corruptie veel geld kost en dat men daarom bij de top moet beginnen met de aanpak. Bovendien moet men zich ook meer inspannen om integriteit, transparantie en verantwoordelijkheid te stimuleren. Niet alleen binnen de politiek maar ook binnen de private sector en bij de burgers.

Share this page:
« Back
Back to Top