Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Regiezitting in Zambezi corruptie-zaak op Bonaire

25 november 2013

KRALENDIJK – Ex-politieke leider Ramoncito Booi en demissionair gedeputeerde Burney El Hage en zijn vrouw verschijnen vandaag voor de rechter. De regiezitting in deze zaakmet dossiernaam Zambezi begint. Booi en El Hage worden verdacht van onder andere fraude, witwassen en valsheid in geschrifte. De spanning rondom deze corruptiezaak bouwt op sinds de NRC-onthullingen over spionage van de twee voornaamste verdachten in de zaak.

De commentaren na de onthullingen afgelopen week zijn niet van de lucht. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet komende week een reeks vragen beantwoorden van Tweede Kamerleden Roelof en Van Laar (beiden PvdA) over de spionage-kwestie.

Op Bonaire zal er naar verwachting veel belangstelling zijn voor de zaak. Advocaat Knoops heeft al aangekondigd de NRC-onthullingen voor te leggen aan het gerecht want er kan mogelijk sprake zijn van onrechtmatigheid in het Zambezi-onderzoek.

Onderhandelingen

Ook de rol van Nederland tijdens toenmalige de onderhandelingen met Bonaire over een nieuwe staatkundige structuur binnen het Koninkrijk ligt sinds de onthullingen ter discussie. Volgens de publicatie van de NRC waren de Nederlandse bestuurders op de hoogte van de AIVD-informatie  over de Bonairiaanse politici, maar het onderhandelingsproces werd niet afgebroken.

Bon Gobernashon

Voorzitter Nòchi Willem van de stichting Fundashon Bon Gobernashon (Goed Bestuur) denkt dat de NRC-onthullingen van invloed kunnen zijn op de Zambezi-zaak, maar misschien ook weer niet. Het Zambezi-onderzoek is gestart na het uitbrengen van een ‘zwartboek’ door de stichting. Het boek bevat een verzameling van bewijzen over corruptie onder lokale politici op Bonaire. Nòchi Willem: “Als de bewijzen in de Zambezi-zaak gebaseerd zijn op de afluisterpraktijken, dan kan de rechter het openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaren. Maar ik ga ervan uit dat de AIVD-onthullingen te maken hadden met de onderhandelingen over de staatkundige ontwikkelingen.” Volgens Willem heeft het openbaar ministerie informatie gebruikt van de criminele inlichtingendienst (CID) en van het Rijksrecherche team om de bewijzen in de Zambezi- zaak te staven.

Zelfbeschikkingsrecht

Willem is niet de enige die denkt dat Nederland met de informatie van de AIVD in de hand, bewust de huidige status van Bonaire heeft afgedwongen. Als dat inderdaad zo is, dan was Nederland incorrect bezig tijdens de staatkundige onderhandelingen  en hebben de eilanden niet de kans gekregen hun zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen, aldus Willem.” De stichting Goed Bestuur heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de AIVD-spionagepraktijken worden afgekeurd. Tevens vraag Bon Gobernashon aan de Tweede Kamer om na te gaan wie nog door de AIVD illegaal wordt bespioneerd en of de spionage-praktijken invloed hebben gehad op de onderhandelingen voor een nieuwe staatkundige structuur.

Bron: NTR Caribisch Netwerk

 

‘Spionage zou rechtmatigheid Zambezi-zaak kunnen raken’

22-11-13

Advocaat Geert-Jan Knoops gaat maandag de spionagepraktijken op Bonaire voorleggen aan het gerecht tijdens de regiezitting tegen zijn cliënten Ramoncito Booi en Burney El Hage. Knoops: “Het zou de rechtmatigheid van het onderzoek kunnen raken. Dat blijkt uit Nederlandse rechtspraak”, schrijft Caribisch Netwerk.

Knoops is voorzichtig in zijn bewoordingen en vindt het nog te vroeg om te stellen dat de spionage van de AIVD de rechtszaak tegen Booi en El Hage onderuit kan halen. “Het zou in een ultiem scenario mogelijk kunnen zijn”, zei hij tegen BNR Radio.

Gerechtvaardigd
De voorbereidingen voor het begin van de Zambezi-zaak aanstaande maandag waren al rond. De onthullingen komen als een verrassing voor Knoops. “We zullen de komende dagen met het materiaal in handen ons eigen onderzoek moeten bijstellen. Hoe we dat precies gaan doen is nog niet duidelijk. Maar dat het voor de strafzaak tegen deze mensen relevant kan zijn, lijkt ons evident.” Knoops vraagt zich af of de AIVD gerechtvaardigd was om te bespioneren en of de operatie rechtvaardig is gebeurd. Booi en El Hage en zijn vrouw verschijnen voor het eerst in de rechtszaal als verdachten van onder andere corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. NRC Handelsblad publiceerde gisteren dat de Nederlandse inlichtingendienst AIVD de twee politici jaren illegaal heeft bespioneerd.

Kamervragen
Intussen heeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een reeks Kamervragen gekregen over de kwestie. De Kamerleden Roelof Van Laar en Jeroen Recourt (beiden PvdA) willen weten of het waar is dat Booi en El Hage tussen 2005 en 1010 bespioneerd werden door de AIVD en ook of de operatie legaal was of illegaal. Ook willen ze weten of de minister op de hoogte was van de spionage-praktijken en wie de opdrachtgever was. Plasterk moet ook een antwoord gaan formuleren over de reden van de AIVD-operatie en waarom het illegaal is gebeurd.

Onderhandelingen
NRC Handelsblad meldde dat de spionage plaatsvond ten tijde van de onderhandelingen voor een nieuwe staatkundige structuur voor de Nederlandse Antillen. Van Laar en Recourt willen weten wat de AIVD operatie heeft opgeleverd en of het de onderhandelingen heeft beïnvloed.

Bron: Versgeperst, Curacao

 

‘Corruptiezaak politici Bonaire heeft geen basis’

MAANDAG, 25 NOVEMBER 2013

KRALENDIJK — Volgens advocaat Geert-Jan Knoops kan het corruptieproces tegen de twee oud-politici Ramonsito Booi en Burney el Hage op Bonaire niet meer worden gehouden. Na de beëindiging van de zaak in 2010 had die volgens hem nooit meer in 2011 mogen worden heropend.

Booi en El Hage speelden jarenlang een hoofdrol in de Bonairiaanse politiek. Booi als leider van de partij UPB en El Hage als onder meer minister van Economie van de Nederlandse Antillen. De zaak kreeg vorige week extra aandacht nadat NRC Handelsblad had geschreven dat de twee jarenlang op illegale wijze zijn afgeluisterd door de Nederlandse geheime dienst AIVD.

Knoops gaf zijn visie vanochtend tijdens de regiezitting van de zogenoemde Zambezi-zaak op het eiland. Daarin worden Booi, El Hage en zijn vrouw verdacht van fraude en corruptie.

De advocaat gaf aan dat van het Openbaar Ministerie mag worden verwacht dat het geen misbruik maakt van de bijzondere ruimte die het heeft gekregen van het hof in de vervolgingsopdracht. Met het presenteren van negen aanklachten tegen El Hage en vijf tegen Booi is de onderzoeksopdracht volgens Knoops ruim overschreden. “Het OM heeft een vinger gekregen, maar heeft de hele hand gepakt”, aldus Knoops. De advocaat vroeg vervolgens aan het hof het OM niet-ontvankelijk te verklaren.

 

De advocaat benadrukte verder dat de zaak in 2010 ‘onherroepelijk was beëindigd’ en er geen enkele basis was voor extra onderzoek en opsporing. Hij betoogde verder dat de zaak zich veel te lang voortsleept en daarmee grote druk legt op het privéleven van de verdachten.

Persvoorlichter van het OM, Norman Serphos, noemde het betoog van Knoops vanochtend interessant en sloot niet uit dat de rechter daarover een uitspraak doet, nog voor de verdere inhoudelijke behandeling van de zaak.

De rechter heeft de zaak geschorst tot vier uur vanmiddag. Na de schorsing is officier van justitie Leomar Angela van het OM aan het woord. De rechter gaf aan de tijd te willen nemen om te komen tot een uitspraak over datgene dat door Knoops naar voren is gebracht. Bij sluiting van deze krant was de zitting nog niet hervat.

‘Zambezi’ is gestart met huiszoekingen in 2009. De onderzoeksrechter op Bonaire bepaalde later dat het Openbaar Ministerie voor 1 november 2010 met het onderzoek moest stoppen. Volgens Knoops was er daarna geen juridische basis voor nadere opsporing en onderzoek, dat alsnog werd toegestaan in 2011 na een verzoek daartoe van een lokale anti-corruptiegroep.

Bron: Amigoe, Curacao

 

OM: Zambezi-zaak op transparante wijze tot stand gekomen

26 november 2013

KRALENDIJK – Officier van Justitie Leomar Angela weerlegt de kritieken van advocaat Geert-Jan Knoops dat de Zambezi-zaak onrechtmatig en onwettig is verlopen.

Volgens Angela is het gerechtelijke vooronderzoek én de vervolging van Ramoncito Booi, Burney El Hage en zijn vrouw transparant verlopen. “We zijn niet onbehoorlijk bezig geweest.”

Rechter Irma Lips maakt op maandag 9 december bekend of de Zambezi-zaak wordt voortgezet of dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk wordt verklaard, zoals verzocht door advocaat Geert-Jan Knoops.

Verkeerde interpretatie

Tijdens de eerste regiezitting van de corruptiezaak Zambezi nam officier van justitie Leomar Angela de tijd om vrij rustig en gedetailleerd uit te leggen hoe het procesverloop van de zaak is gegaan. In zijn juridisch betoog gaf hij uitleg over wetsartikelen, die volgens hem verkeerd zijn geïnterpreteerd door de verdediging en diens adviseur professor Jan Reijntjes. “Wat voor de rechtbank ligt is het resultaat van monnikenwerk. Laat het stranden op legitieme redenen, niet op verkeerde interpretaties van wetsartikelen.”

Angela onderstreept het bijzonder complexe karakter van de Zambezi-zaak. “Ik ben de laatste die zou beweren dat de zaak typisch is. Deze zaak heeft een bijzonder atypisch verloop. Toch wil ik dat wordt vastgelegd dat het opsporingsonderzoek altijd transparant en openhartig is gebeurd.”

Complex

De verdediging heeft eerder op de dag ruim te tijd genomen om te betogen dat de zaak zich te lang voortsleept, met alle gevolgen voor de drie verdachten. Ook deze argumentatie veegt Angela van tafel. “De zaak is complex. Omdat er zoveel tijd is verstreken kan niet de conclusie worden getrokken dat de zaak is blijven liggen.” Ook de kritiek op het Hof dat geen beëindigingstermijn was vastgesteld voor het gerechtelijk vooronderzoek weerlegt Angela. “Er is een uiterste termijn gegeven waarin het onderzoek moest worden voortgezet en beëindigd. Er was een begin en een eind”, aldus Angela.

Mopperen

Ten slotte geeft Angela aan dat er wel punten zijn waarover de verdediging mag ‘mopperen’. Bijvoorbeeld over de vraag of het Openbaar Ministerie niet buiten het kader van de vervolgingsopdracht heeft gehandeld. Ook betwistbaar is de hoeveelheid feiten die de verdachten Booi en El Hage ten laste worden gelegd in de dagvaarding. Deze zouden niet volgens de strekking van de vervolgingsopdracht zijn. Maar ook hierop heeft Angela een kant en klaar antwoord. De ten laste gelegde feiten hebben met elkaar te maken. De vervolgingsopdracht moet volgens Angela niet nauw worden gezien.

Een belangrijk discussiepunt tijdens de regiezitting is de vraag wie de beslissing heeft genomen om het onderzoek te seponeren. Het OM had toen de tijd tot 1 november 2010 om het onderzoek af te ronden. Volgens Angela betoogde Knoops ten onrechte dat de rechter-commissaris degene is die heeft bepaald dat het onderzoek moest stoppen. Daardoor was er geen juridische basis voor nadere opsporing en onderzoek.

“Het is het OM dat de beslissing heeft genomen om het onderzoek beëindigd. Door tijdnood was ik gedwongen om de zaak te seponeren. Maar een sepotbeslissing betekent niet dat de verdachten nimmer verder vervolgd kunnen worden.” Angela legde verder uit dat nadat de stichting Fundashon Bon Gobernashon een zaak heeft aangespannen tegen het sepot, de rechtbank heeft besloten dat het onderzoek moest voortduren.

Rechter Irma Lips zal op maandag 9 december in gaan op de kritieken van de verdediging dat het Hof geen nadere opsporing had mogen toestaan. Ze zal ook uitspreken of het OM niet ontvankelijk wordt verklaard.

Bron: NTR Caribisch Netwerk

Share this page:
« Back
Back to Top