Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Regering en ambtenarenbonden tekenen voor indexering op Aruba

ZATERDAG, 22 DECEMBER 2012

ORANJESTAD — De regering en alle ambtenarenbonden, behalve Topa, hebben gistermiddag het protocol getekend voor een hoger salaris om het verlies aan koopkracht te compenseren (indexering). Al eerder werd bekend dat de ambtenaren en gelijkgestelden er per januari 85 florin per maand op vooruit gaan.

Dit moet het verlies aan koopkracht in de periode van 1 september 2011 tot en met 31 augustus van dit jaar compenseren. Maar de ambtenaren krijgen ook een deel van het bedrag dat nog openstaat van de jaren 2002-2007 aan koopkrachtcompensatie (inhaalmanoeuvre). Dit wordt verrekend door de voorjaarspremie met 150 florin te verhogen naar 1500 florin. Deze wordt op 10 januari uitgekeerd, zo laat de regering weten. Nogmaals 150 florin zal bovenop het ‘gelijkbedrag’ komen dat in november volgend jaar altijd wordt uitgekeerd.

Over het restant is nu afgesproken dat dit, afhankelijk van de financiële situatie van het land, vanaf 2014 over een periode van vier jaar wordt uitbetaald. Dat gebeurt door de voorjaarsuitkering of het gelijkbedrag te verhogen dan wel door een ‘reparatiepremie’. Het zal in ieder geval 1,9 procent extra op het salaris worden. Er was voor het tekenen van het protocol nog even wat onduidelijkheid over dit percentage, maar uiteindelijk ging de regering akkoord met deze 1,9 procent. Dit betekent wel dat de personeelskosten van de overheid voor 2013 in ieder geval stijgen met 13 miljoen florin.

Dit punt werd afgelopen week ook bekritiseerd tijdens de behandeling van de suppletoire begroting (zie ook pagina 3). Volgens AVP-vicefractieleider Juan David Yrausquin hebben de regering en ook de AVP als partij toegezegd om iets aan de stijgende personeelskosten te gaan doen. Dit door het aantal ambtenaren met 1000 over een periode van vier jaar te verminderen. Het aantal ambtenaren is tijdens dit kabinetsperiode wel gedaald, zegt hij, maar minder dan beloofd. Daarbij zijn de personeelskosten niet gedaald, maar juist gestegen. De parlementariër verwijst hierbij naar een recente presentatie van de Centrale Bank van Aruba die stelt dat zelfs als de personeelkosten met 0 procent stijgen, er nog steeds een bezuiniging nodig is van 75 miljoen florin. “En nu met de indexering gaan we nog 13 miljoen erbij doen, waardoor er 88 miljoen bezuinigd moet worden. De vraag is dan hoe moeilijk wordt dit en maken we het ons hiermee niet juist moeilijker.”

Premier Mike Eman (AVP) zei in dat debat echter dat het om meer gaat dan alleen maar indexering geven in een moeilijke tijd en vragen of dat juist is. Het zorgt immers voor ‘perspectieven en vertrouwen’ en dat is volgens hem nodig om de economie weer te laten groeien. Het is moeilijk, zegt de premier, om aan dat soort zaken een prijskaart te hangen, maar ‘harmonie en sociale rust’ is veel meer waard.

Share this page:
« Back
Back to Top