Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Regering Aruba draagt bij aan cao ziekenhuis

DINSDAG, 28 FEBRUARI 2012

ORANJESTAD — Een nieuwe cao voor de werknemers van het Horacio Oduber Hospitaal (HOH) met een duur van 30 maanden is zo goed als rond. Morgen zou deze getekend moeten worden. De regering draagt 1,4 miljoen florin bij aan de kosten.

De cao-onderhandelingen liepen al sinds oktober vorig jaar. Deze liepen aanvankelijk stroef waarna verplegerbond ABV om bemiddeling van de Landsbemiddelaar verzocht. Afgelopen dinsdag waren de partijen eruit. Uiteindelijk is voor de komende tweeënhalf jaar afgesproken dat alle werknemers van het HOH met terugwerkende kracht vanaf januari 2012 140 florin extra op hun salarisstrook krijgen. Werknemers die zich een jaar lang niet ziek melden, krijgen bovendien een extra vakantiedag. Nu is het al zo geregeld dat werknemers één vakantiedag erbij krijgen als ze niet ziek worden in de tweede helft van het jaar. Verder krijgen werknemers die 40 jaar in dienst zijn, in de maand van hun jubileum een dubbel salaris uitgekeerd.

Overheidsgeld

De regering draagt dus bij met 1,4 miljoen florin om de cao te kunnen betalen. Afgesproken werd ook om voortaan de loonkosten van het ziekenhuis direct uit de Landsbegroting te bekostigen. Normaal komt 90 procent van de inkomsten van zorgverzekeraar AZV. Vorig jaar kwam het ziekenhuis een paar ton florin tekort om de cao te kunnen betalen, zegt premier Mike Eman (AVP) desgevraagd. Toen sprong de regering ook al bij. Eman hoopt, naar gelang AZV meer winst maakt zoals recentelijk het geval is, dat de regering komende jaren minder bij hoeft te dragen.

Landsbemiddelaar Anselmo Pontilius geeft aan dat de verplegerbond in de onderhandelingen duidelijkheid wenste over de inkomsten en uitgaven van het HOH en dat die duidelijkheid met name een voorwaarde was voor een akkoord. De jaarcijfers van 2010 kwamen op tafel wat dus positief bleek voor de onderhandelingen, aldus Pontilius. Aan de andere kant gaf de Landsbemiddelaar aan de verplegerbond de boodschap om haar eisen voor secundaire voorwaarden over meer jaren te spreiden. Ruim 55 procent van de operationele kosten van het HOH gaat op aan personeel. Het invoeren van ook de andere cao-eisen drukten te zwaar op de kosten van het ziekenhuis, aldus Pontilius.

In tegenstelling tot voorgaande cao’s heeft deze nieuwe een langere looptijd, legt Gina Maduro van ABV uit. “In voorgaande jaren werd steeds voor de periode van één jaar een cao afgesproken.” Het optreden van de Landsbemiddelaars Pontilius en Julio Quijada, het aantreden begin deze maand van een nieuwe medisch directeur in de Raad van Bestuur, maar ook tussenkomst van de premier en de gezondheidsminister hebben volgens haar geleid tot het tot stand komen van deze cao.

Share this page:
« Back
Back to Top