Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Regelgeving huisartsen moet ook voor spreiding zorgen in Suriname

23/04/2013

PARAMARIBO – De aankomende regelgeving voor huisartsen en poliklinieken zou ook ervoor moeten zorgen dat er een spreiding komt van de poliklinieken. Deze hoop spreekt voorzitter Pieter Voigt van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) uit. “Nu kunnen drie huisartsen zich naast elkaar vestigen”, illustreert de voorzitter.

Hij vindt dat eerst in de omgeving moet worden nagegaan of er behoefte is aan een huisdokter, voordat die zich ergens vestigt.

Binnenkort zullen huisartsen hun polikliniek moeten laten certificeren. Er zullen minimale voorwaarden gelden, waardoor huisartsen uniforme dienstverlening kunnen bieden aan cliënten. Ook het gebouw van de polikliniek zal aan een bepaalde standaard moeten voldoen. Deze regels zijn door de VMS in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid opgesteld. Huisartsen zullen na invoering hiervan ook verplicht worden een opleiding tot huisarts achter de rug te hebben, voordat zij mogen starten.

Belangrijk bij deze opleiding vindt Voigt het leren omgaan met verwijzingen naar een specialist. Huisartsen verwijzen soms onnodig, maar soms ook te laat. De voorzitter geeft aan dat de artsen soms juist bevoegd zijn een patiënt in een bepaald geval te behandelen, terwijl zij doorverwijzen. Ook gebeurt het dat deze doktoren de cliënt door behandelen, terwijl die al veel eerder verwezen moest worden. De specifieke opleiding tot huisarts zal dit probleem helpen oplossen, gelooft Voigt.-.

Share this page:
« Back
Back to Top