Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Regeerprogramma St. Maarten: Vernieuwing voor Justitie

ZATERDAG, 19 JANUARI 2013

PHILIPSBURG — Minister Roland Duncan van Justitie heeft tijdens de presentatie van het regeerprogramma een uiteenzetting gegeven van de plannen voor Justitie. Zijn planning is gebaseerd op herstructurering en upgrading.

De gevangenis te Pointe Blanche en de ontwikkeling van het Justice Park zijn als voorbeelden aangehaald. Een Justitie Academie (opleidingsschool) en een nieuwe naam voor Immigratiedienst (Immigration and Border Control Department). staan ook op de lijst van vernieuwingen. De Financial Intelligence Unit zal bijdragen aan de bestrijding van witwaspraktijken en financiële misdrijven.

Mens en kapitaal kern regeerprogramma St. Maarten

ZATERDAG, 19 JANUARI 2013

PHILIPSBURG — ‘Working for the people’ is de titel van het regeerprogramma van de NA/DP/I-3 coalitie. De planning van de huidige regeringspartners voor de ambtstermijn is deze week gepresenteerd.

Gouverneur Eugene Holiday was een van de aanwezigen tijdens de lancering van het regeerprogramma. Werkgelegenheid, onderwijs, veiligheid, gezondheidszorg en het algemeen welzijn van de bevolking werden als prioriteit aangehaald in de toespraak van minister-president Sarah Wescot-Williams.

Zij vatte de uitdagingen samen onder de noemer ‘mens en kapitaal’. De begroting is weliswaar na 10-10-‘10 flink omhoog gegaan. Maar voor die tijd deed St. Maarten het niet slecht en ook zonder de zware last van belastingverhoging. Wescot-Williams wees ook op het feit dat St. Maarten als land van start was gegaan met een erfenis van de Antilliaanse staatsschuld.

De toekomst van St. Maarten en haar bewoners hangt af van de mentale instelling, die niet door leeftijd of generatie wordt bepaald maar afhankelijk is van van duurzame groei en de vorming van een natie.

Nu moet het gevoel van maatschappelijke betrokkenheid en eergevoel worden aangewakkerd. Het Integraal Ontwikkelingsproject, dat op alle ministeries betrekking heeft en gericht is op verbeteringen in de wijken, werd ook aangehaald, evenals de stopzetting van Ontwikkelingshulp. De regering moet hierop inspelen door onder meer met sociale partners te overleggen.

Share this page:
« Back
Back to Top