Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Rechtspleging verkeert geruime tijd in nood in Suriname

02/11/2013

Paramaribo – Door de gang van zaken bij de rechtspleging in het land wordt er niet op de juiste wijze inhoud gegeven aan de democratische rechtsstaat Suriname. De rechtspleging verkeert al geruime tijd in een noodsituatie, staat in een motie van de Orde van Advocaten. In het besluit dat woensdagavond is genomen tijdens een algemene ledenvergadering wordt het bestuur opgeroepen om de penibele situatie onder de aandacht te brengen van de autoriteiten.

Vrijdag is daarom een brief gestuurd naar het Hof van Justitie en de minister van Justitie en Politie om op korte termijn ontvangen te worden om de problemen te bespreken, zegt Stanley Marica, deken van de Orde van Advocaten tijdens een persconferentie. Het grootste knelpunt is het ernstige tekort aan rechters. Hierdoor duren rechtszaken, zelfs kort gedingen, onaanvaardbaar lang en kunnen rechtzoekenden niet snel beschikken over uitgesproken vonnissen.

Oplossing

“Bij de advocaten gaat het niet om het aanwijzen van schuldigen”, benadrukt hij. De orde wil samen met de autoriteiten een oplossing bewerkstelligen.

Het tekort aan rechtssprekers wordt steeds groter, constateert Marica, omdat het land zich ontwikkelt en er zich allerlei zaken voordoen. Daarnaast is het rechtsbewustzijn bij de bevolking gegroeid. Mensen stappen nu vaker naar de rechter, zelfs voor het minste en geringste, waardoor de werkdruk bij de rechterlijke macht toeneemt. Dit leidt op zijn beurt tot stagnatie in de rechtsgang.

Maar ook het optreden van personen die geen advocaat zijn -sommigen zelfs geen juristen- en deurwaarders als procesgemachtigde, “terwijl deskundige juridische bijstand noodzakelijk is”, wordt als een probleem ervaren. Ook het uitblijven van Ordebesluiten door de minister van Justitie en Politie en het structureel niet beschikbaar stellen van voldoende middelen ter garantie van een adequate rechtspleging door opeenvolgende regeringen, frustreert de rechtspleging in het land.

Marica geeft aan dat de wet op de Advocatuur aangepast moet worden op het stuk van de aanstelling van een advocatentuchtcollege. De aanpassing is al gepleegd maar nog steeds niet goedgekeurd door De Nationale Assemblee. Ook de uitvoeringsbesluiten bij de Advocatenwet zijn nog steeds niet door de minister van Justitie en Politie gepubliceerd.

Mediation

De advocaten zijn voorstander van de invoering van bemiddeling bij voornamelijk kleine rechtsgeschillen. Met tussenkomst van een mediator kunnen betrokkenen zelf een oplossing zoeken. Hierdoor hoeven rechters zich niet bezig te houden met pietluttige zaken die langs die weg opgelost kunnen worden. Mediation gaat volgens Marica vooral voor het bedrijfsleven “prachtig werken”.

Ook wordt voorgesteld om advocaten en andere juristenzoals notarissen met een zeer ruime ervaring, via een korte rechtersopleiding te benoemen tot rechter. Probleem is echter dat hoewel een aantal advocaten daartoe bereid is, de huidige verplichting dat ze dan hun praktijk moeten opgeven hen te ver gaat. Volgens Marica moet het wel mogelijk zijn zoals in Nederland dat advocaten die als rechter zijn benoemd normaal als advocaat blijven fungeren, weliswaar niet bij rechtbanken waar ze zijn aangesteld. In Suriname zou dat trouwens geen nieuwigheid zijn, voegt hij er aan toe. Enkele jaren geleden was een notaris als plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie benoemd, terwijl hij normaal doorwerkte als notaris. Suriname heeft momenteel negentien rechters. Het ideale aantal is volgens hem 45.-

Bron: de ware Tijd, Suriname

 

Orde van Advocaten: ‘Noodsituatie in Surinaamse rechtspraak’

ZATERDAG, 02 NOVEMBER 2013

PARAMARIBO — Surinaamse advocaten hebben alarm geslagen over de stand van zaken van de rechtspraak in Suriname. Er is volgens hen sprake van een noodsituatie. Dat schreef de Surinaamse Orde van Advocaten gisteren in een brief aan de minister van Justitie en Politie en het Hof van Justitie.

Een tekort aan rechters en griffiepersoneel zou een belangrijke oorzaak zijn van de penibele situatie. Het tekort zorgt ervoor dat rechtszaken extreem lang duren en dat vonnissen lang op zich laten wachten. In de brief roept de Orde op zo snel mogelijk een einde te maken aan de noodsituatie.

Volgens de advocaten wordt het belang van de burger die rechtsbijstand zoekt door deze situatie ‘op zeer grove wijze geschaad, waardoor het gebruik van eigenrichting steeds vaker voorkomt’.

Volgens advocaat Hugo Essed, een van de initiatiefnemers van de brandbrief, zijn de problemen bij de rechterlijke macht in Suriname niet nieuw. Ongeveer zes jaar geleden trokken de advocaten ook al aan de bel. “Toen zeiden we dat de rechtstaat op de helling ging. Nu is het nog verder afgezakt. De problemen zijn nu zo groot dat we het als beroepsgroep onze plicht vonden weer aan de bel te trekken en ook de gemeenschap op de hoogte te stellen”, aldus Essed.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top