A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Reactie vierde uitvoeringsrapportage 2016 Saba

Op 3 februari jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) van uw bestuurscollege de vierde uitvoeringsrapportage (UR) ontvangen over het begrotingsjaar 2016. Het Cft merkt op dat u reeds voor de deadline van 31 januari heeft verzocht om enkele dagen uitstel wegens ICT-problemen. In de afgelopen periode hebben constructieve afstemmingen plaatsgevonden hetgeen erin heeft geresulteerd dat het Cft op 17 maart van uw bestuurscollege een gewijzigde uitvoeringsrapportage heeft ontvangen. Hierbij ontvangt u de reactie van het Cft op de uitvoeringsrapportage.

Begrotingsuitvoering
Het overzicht van baten en lasten toont tot en met het vierde kwartaal USD 14.272.911 aan baten en USD 14.138.486 aan lasten en dus een positief saldo van USD 134.425. Bij het opstellen van de begroting 2016 werd een positief saldo van USD 807.011 begroot. Wegens diverse tegenvallers was middels de derde begrotingswijziging (BW) 2016 het positief saldo al reeds verlaagd tot USD 331.994.

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top