A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Reactie op de derde uitvoeringsrapportage 2016 Aruba

Op 15 november jl. heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2016 ontvangen. Conform artikel 17 lid 1 van de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft) ontvangt het College Aruba financieel toezicht (CAft) uiterlijk zes weken na afloop van ieder kwartaal de uitvoeringsrapportage (UR). De aanlevering van de derde UR is in lijn met de termijn genoemd in de LAft. Artikel 17 lid 1 LAft schrijft tevens voor dat de UR wordt gezonden aan de Staten. In voorliggende brief ontvangt u de reactie van het CAft op de derde UR 2016 van Aruba, welke tevens wordt verzonden aan de Staten.

Oordeel en aanbevelingen
Over de maanden januari tot en met september van dit jaar presenteert Aruba een tekort van de collectieve sector van 1,53% van het BBP, ruim onder het door de LAft toegestane tekort van maximaal 2,0% BBP voor 2016. Met een middelenrealisatie van 72,2% loopt de begroting van het land iets achter op schema. Daar staan meevaller door de Valero settlement en een overschot in de overige onderdelen van de collectieve sector tegenover. Aangezien het overschot van de Sociale Verzekeringsbank Aruba (SVB) in het vierde kwartaal door een teruglopend resultaat zal, slinken zullen toch alle zeilen nog moeten worden bijgezet om voor het jaar als geheel aan de LAft norm te voldoen. Zorgpunt zijn de sterk bij de begroting achterblijvende BBO-ontvangsten en invoerrechten, samenhangend met de tegenvallende economische groei, en de tegenvallende reductie van de personeelskosten.

Download PDF

 

Share this page:
« Back
Back to Top