A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Reactie derde uitvoeringsrapportage 2016 Sint Eustatius

Op 9 november jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) van uw bestuurscollege de derde uitvoeringsrapportage (UR) ontvangen. Een begrotingswijziging (BW) is niet opgesteld. Hierbij ontvangt u de reactie van het Cft op de ingediende uitvoeringsrapportage.

Conform de Wet FinBES dient de derde UR uiterlijk 31 oktober ingediend te worden. Het volgen van deze indieningtermijn zou het openbaar lichaam slechts beperkt in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van de door het Cft op 28 oktober jl. uitgebrachte reactie op de tweede UR en het advies op de eerste BW. Aangezien dan beperkt gelegenheid is opvolging te geven hieraan heeft het Cft, in samenspraak met BZK, u de ruimte gegeven om de derde UR en indien nodig tweede BW pas uiterlijk 15 november in te dienen. U heeft binnen deze termijn de derde UR ingediend.

Uit de UR blijken onder- en overschrijdingen van de begroting 2016, inclusief eerste BW. Het Cft concludeert dat op grond van artikel 22 lid 2 van de Wet FinBES een tweede BW 2016 opgesteld had moeten worden. Zonder het amenderen van de begroting verwacht het Cft dat op grond van artikel 23 van de Wet FinBES en met inachtneming van het door BZK uitgevoerde Voorafgaand Toezicht (VT) het openbaar lichaam al binnen enkele weken geen uitgaven kan doen op bepaalde begrotingsfuncties. Het Cft adviseert u dan ook om op korte termijn alsnog een tweede BW op te stellen.

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top