A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Reactie derde uitvoeringsrapportage 2016 Saba

Op 8 november jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) van uw bestuurscollege de derde uitvoeringsrapportage (UR) inclusief begrotingswijziging (BW) over het begrotingsjaar 2016 ontvangen. Het Cft merkt op dat u voor de deadline van 31 oktober heeft verzocht om uitstel voor indiening tot 8 november. Hierbij ontvangt u de reactie van het Cft op de uitvoeringsrapportage. Het advies op de begrotingswijziging ontvangt u in een afzonderlijke brief.

Begrotingsuitvoering
Het overzicht van baten en lasten toont t/m het derde kwartaal USD 9.290.154 aan baten en USD 8.913.790 aan lasten en dus een positief saldo van USD 376.364. Saba verwacht eind 2016 op een begrotingstotaal uit te komen van USD 13.991.995, een verhoging van USD 2.531.239 ten opzichte van de verwachting bij de 2e UR. In zijn adviesbrief aangaande de 3e BW gaat het Cft in op deze begrotingswijziging.

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top