A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Reactie derde uitvoeringsrapportage 2016 Bonaire

Op 31 oktober jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) van uw bestuurscollege de derde uitvoeringsrapportage (UR) en begrotingswijziging (BW) ontvangen over het begrotingsjaar 2016. Het advies op de derde BW 2016 ontvangt u in een afzonderlijke brief.
Het Cft constateert dat u de derde UR tijdig heeft ingediend. Hierbij ontvangt u de reactie van het Cft op de ingediende derde UR.

Begrotingsuitvoering
Tot en met het derde kwartaal 2016 presenteert het openbaar lichaam Bonaire USD 40.722.356 aan baten. De baten zijn circa 70% van de totale begroting 2016 en bestaan voor 21% uit lokale inkomsten. Aangezien de afrekening door Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) pas eind oktober heeft plaatst gevonden, zijn de inkomsten over september via BCN niet meegenomen in het overzicht. Deze zullen zichtbaar worden in de volgende uitvoeringsrapportage. Het Cft verzoekt u in overleg met BCN te komen tot een methodiek waardoor alle inkomsten in enig kwartaal kunnen worden meegenomen in de betreffende uitvoeringsrapportage, met ingang van de volgende UR.
Zonder deze informatie kan het Cft niet tot een afdoende oordeel over de stand van zaken in enig kwartaal komen.

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top