Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Reactie Arubaanse politici op rapport Algemene Rekenkamer Siad

DONDERDAG, 13 DECEMBER 2012

ORANJESTAD – Verschillende politici reageerden gisteren op het rapport van de Algemene Rekenkamer over de Siad, dat vrijdag 7 december werd gepubliceerd. Volgens hen kan het gebruikt worden als leidraad, maar het geeft op veel vragen geen antwoord en een concreet plan van de minister van Financiën om de integriteitszorg te bevorderen, blijft uit.

De conclusies in het rapport vindt Statenlid Andin Bikker (PDR) zorgwekkend, zo zegt hij gisteren tegen Amigoe. “Minister de Meza dient zo spoedig mogelijk een concreet stappenplan aan de Staten voor te leggen.” Ook het feit dat de Centrale Accountantsdienst (CAD) sedert 2007 geen controle heeft kunnen uitvoeren in verband met de software baart hem zorgen. Volgens hem zijn er meer klachten die geen onderdeel zijn geweest van onderzoek. “Maar die wel de aandacht vergen.” Hij somt vervolgens het gebrek aan effectieve rechtsbescherming bij een meningsverschil met Siad op, waarmee hij onder andere bedoelt dat er geen mogelijkheid is om in hoger beroep of in cassatie te gaan. “Maar ook loonbeslagen die worden opgelegd, niettegenstaande bezwaarschriften.” En de onterechte verrekeningen van restituties. “Bijvoorbeeld verrekeningen teruggave inkomstenbelasting met winstbelasting of wegenbelasting.” Ook benoemt hij de ambtshalve aanslagen over belastingjaren die reeds verjaard zijn en de weigering om bezwaarschriften daartegen in behandeling te nemen.

Leidraad

Afgelopen dinsdag zegt MEP-fractieleider Evelyn Wever-Croes tegen Amigoe dat zij het rapport als een leidraad ziet dat kan dienen voor alle overheidsdiensten om de integriteit van de dienst hoog in het vaandel te houden. “Het beantwoordt echter niet aan onze twee grote zorgen. Hoe heeft vertrouwelijke belastinginformatie kunnen uitlekken en wat is er gedaan om te voorkomen dat dit weer gebeurt.” Volgens haar is het rapport hoe dan ook funest voor minister de Meza. Vooral, zo zegt zij, omdat nu blijkt dat hij mensen heeft geschorst en wil ontslaan die eigenlijk niets bijzonders hebben gedaan. “Hij maakt carrières van mensen zomaar kapot zonder deugdelijk te onderzoeken. En bovendien sust hij hiermee niet de bezorgdheden van de twee eigenaren van lokale kranten die hun persoonlijke belastingschulden gepubliceerd zien.” Wat haar het meest tegenvalt, is dat de minister geen toezegging doet om de problemen snel aan te pakken. “Funest voor De Meza, want onder zijn leiding is tot twee keer toe vertrouwelijke informatie uitgelekt.” Volgens haar heeft hij het niet goed aangepakt en wil hij het nu ook nog niet aanpakken.

Screening

Onafhankelijk parlementariër Marisol Tromp liet eergisteren aan Amigoe weten dat je soortgelijke bevindingen zult krijgen als je de overheidsdepartementen en andere organisaties zou onderzoeken. “Omdat het niet alleen te maken heeft met integriteitsregels binnen departementen en integriteitsbeleid, maar echt ook met de persoonlijke normen en waarden van werknemers en staf over wat kan en niet kan.” Ze benadrukt dat ze het dan niet per se over de belastingambtenaar heeft. Ze vertelt dat ze in haar tijd als minister van Onderwijs wel eens sanctieprocedures heeft moeten laten uitvoeren tegen ambtenaren die strafbare feiten hadden gepleegd.”En het eindresultaat is, dat ondanks dat ze fout waren, je door een lang traject gaat waarbij je soms toch deze personen niet kan ontslaan, maar moet overplaatsen naar een ander departement of in een overtolligheidspool.” Volgens haar zou er bij het aannemen van personeel bijvoorbeeld een betere screening kunnen plaatsvinden. Zij heeft dat, zo zegt zij, door de jaren heen laten toepassen bij aanname of benoemen van bijvoorbeeld directeuren van diensten. “ Integriteit leg je niet op, je bent het of je bent het niet”, zegt ze afsluitend.

Strenger

Vanochtend zegt AVP-fractieleider Rene Herdé tegen Amigoe dat het strenger moet. “Er moet beleid komen over de gehele linie, ook de implementatie.” Daarom is het volgens hem ook belangrijk om te weten hoe het gesteld is met de integriteitszorg bij bijvoorbeeld de politie of bij directie Onderwijs. “De betrouwbaarheid van de overheid moet gewaarborgd zijn.” Herdé zegt dat volgend jaar de eerste stap van de AVP is om aan Financiën-minister De Meza te vragen om meer achtergrondinformatie. “Hoe zit het met de geschenkenregeling bijvoorbeeld. Daar is nu een waarde aan gekoppeld, maar hoe controleer je dat? Wat ons betreft mag er geen enkel geschenk geaccepteerd worden.” En volgens hem is de tweede stap om met de premier, als minister Algemene Zaken, in gesprek te gaan over integriteitszorg.

Share this page:
« Back
Back to Top