Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

RdK ontkent beweringen in aangifte aan Openbare Ministerie

31 januari 2017

Willemstad – Refineria di Kòrsou (RdK) heeft vandaag in een ochtendkrant kennis genomen van het feit dat het Openbaar Ministerie van één of meerdere anonieme personen een envelop heeft ontvangen met daarin een aanklacht wegens vermeende fraude bij het Multi Disciplinary Project Team (MDPT) en de RdK. De ochtendkrant heeft beweringen uit de aanklacht geciteerd. RdK verklaart dat deze beweringen niet op waarheid berusten. Ook de accountscontroles van de jaarrekeningen van CRU, MDPT en RdK tonen geen onregelmatigheden aan.

De RdK geeft wel aan dat RdK en CRU recentelijk en momenteel opnieuw in een rechtszaak verwikkeld zijn met voormalige werknemers van RdK en CRU, nadat deze zijn ontslagen op grond van onrechtmatige handelingen in de uitvoering van hun functies. Nu is er een poging om de in de aanklacht genoemde organisaties in diskrediet te brengen door het naar buiten brengen van vertrouwelijke documentatie. Opvallend genoeg valt deze poging net in de periode waarin de rechtszaak tegen deze voormalige medewerkers dient.

De procedure tot het doen van een aangifte is overigens niet op de correcte wijze doorlopen door de persoon of personen in kwestie. RdK meent te begrijpen dat de mogelijkheid desondanks bestaat dat het Openbare Ministerie de ontvangen documenten evalueert en eventueel het besluit neemt om een onderzoek in te stellen.

Indien een dergelijk onderzoek wordt geïnitieerd, dan zal de RdK daar zijn volledige medewerking aan verlenen.

Bron: Persbericht RdK

Share this page:
« Back
Back to Top