Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Rapporten overheidsaccountant Soab en pensioengerechtigde leeftijd in Curacaose Staten

ZATERDAG, 23 FEBRUARI 2013

WILLEMSTAD — De Staten komen maandag bijeen om met de regering te discussiëren over de rapporten van overheidsaccountant Soab over Refinería di Kòrsou (RdK), Bureau Telecommunicatie, Post en Utiliteiten (BTPU), Integrated Utility Holding (IUH) en Curoil. De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar staat aanstaande dinsdag 26 februari om negen uur op de agenda van een openbare vergadering van de Staten.

De vergadering over de Soab-rapporten is aangevraagd door de PAR-fractie in de Staten en volgt op een recente Centrale Commissie-vergadering van de Staten. Tijdens deze vergadering brachten de Statenleden brachten onder meer naar voren dat wat er in de Soab-rapporten werd geconstateerd neerkwam op een grove schending van good corporate governance en tevens een totaal gebrek aan transparantie, die het eiland mogelijk miljoenen hebben gekost. Een meerderheid van de fracties drong aan op actie van de regering.

Aov

De aanpassing van de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) en de Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (AWW) gaat uit van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar. Deze maatregel zal, als de Staten hiermee akkoord gaan, per 1 maart moeten ingaan en geldt voor iedereen die op 1 maart 56 jaar of jonger is. Verzekerden die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze landsverordening 57 of 58 jaar oud zijn, hebben de mogelijkheid om te bepalen op welke leeftijd, variërend van 60 tot en met 65 jaar, zij met pensioen gaan. Daarbij geldt wel dat voor elk jaar dat de verzekerde vóór de 65-jarige leeftijd met pensioen gaat, hij 6 procent minder ontvangt van het in het jaar waarin hij met pensioen gaat geldende ouderdomspensioen. Ook is in de nieuwe wet opgenomen dat de hoogte van de AOV niet meer jaarlijks geïndexeerd zal worden. Indexering zal alleen plaatsvinden als er sprake is van reële economische groei. Verder gaat de premie ook met 2 procent omhoog. Deze premieverhoging zal door de werkgever worden gedragen.

Tijdens de behandeling kondigde de PS-fractie aan met een amandementsvoorstel te zullen komen, waardoor personen die op 1 maart bijna 60 zijn de mogelijkheid krijgen om door te blijven werken tot hun 65e.

Share this page:
« Back
Back to Top