Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Rapport civiele enquête begin 2014 gereed op Curacao

DINSDAG, 22 OKTOBER 2013

WILLEMSTAD — Het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij de Curaçaose overheidsvennootschappen Aqualectra, Curoil, Curgas en Refineria di Kòrsou (RdK) is nog in volle gang. Naar verwachting zal het rapport begin volgend jaar gereed zijn. Een exacte datum is echter nog niet bekend. Dit zegt persrechter Mauritsz de Kort desgevraagd tegenover de Amigoe.

Rechter Huub Willems – benoemd als onderzoeker – heeft inmiddels veel documenten van de nv’s overhandigd gekregen, die onderwerp zijn van het onderzoek. Deze documentatie vergt echter uitvoerige studie, voegt De kort eraan toe. Vervolgens zal Willems een schriftelijke vragenronde inlassen. “Nadien zal hij opnieuw een bezoek brengen aan Curaçao voor vervolggesprekken, waarna hij zijn rapport kan gaan afronden.”

Het onderzoek wordt verricht op verzoek van de Fundashon Akshon Sivíl (FAS), dat via het Openbaar Ministerie werd ingediend bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Het hof heeft eerder geoordeeld dat er bij Aqualectra, Curoil en RdK gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen – over de periode vanaf 10-10-’10 – en heeft bepaald dat bij deze drie nv’s een onderzoek zal moeten plaatsvinden. Bij Curgas was dat niet het geval.

De belangrijkste reden voor het onderzoek is dat de verhouding tussen het bestuur, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouder bij deze drie vennootschappen niet in overeenstemming was met Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW) en de Code Corporate Governance, dit tegen de achtergrond van de verslechterde financiële positie van Aqualectra, Curoil en RdK.

Het gaat hierbij niet om een strafrechtelijk onderzoek, maar om een zogenoemde civiele enquête. Aqualectra, Curoil en RdK moeten dit onderzoek zelf betalen. Het is verder nog niet bekend of onderzoeker Willems de personen Gerrit Schotte en Oswald van der Dijs onder anderen, alsnog in specifieke zin bij het onderzoek heeft of zou willen betrekken. Persrechter De Kort beschikt nog niet over deze informatie.

Op verzoek van onder meer het Openbaar Ministerie kan het hof vervolgens in een aparte procedure vaststellen dat sprake is geweest van wanbeleid, indien dat naar het oordeel van het hof uit het verslag van de onderzoeker blijkt. Ook kan het hof voorzieningen treffen, zoals het vernietigen van bepaalde besluiten, als daarom in die procedure wordt verzocht.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top