Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Protocol AOV getekend zonder brede consensus Arubaanse Sociaal Dialoog

VRIJDAG, 29 NOVEMBER 2013

ORANJESTAD — Nadat Ahata en FTA al uit de Sociaal Dialoog over de AOV en AZV waren gestapt, liepen gisteravond ook de vakbonden Seppa (ambtenaren), Siwa (WEB-personeel), ABV (verplegers), STT (telecom) en Sada (douane) weg uit de vergaderzaal. Uiteindelijk hebben alleen de regering, de Kamer van Koophandel (KVK) en een paar kleine vakbonden het protocol ondertekend.

Op de parkeerplaats van Renaissance Ocean Suites komt Amigoe de delegaties van vakbonden Seppa, ABV en Siwa tegen. Kort daarvoor waren zij uit de Sociaal Dialoog gestapt omdat ze niet tot een overeenstemming konden komen met de regering. Zowel Siwa als Seppa hadden allang van hun achterban de opdracht gekregen om niet te tekenen, verklaren hun leiders. Siwa-voorzitter Ruthlene Henriquez zegt dat de vakbonden en de regering tijdens de Dialoog ook niet dichter bij elkaar konden komen. “Ze draaien er maar om heen en raken de kern niet. Ze weigeren om in te gaan op onze punten.” Die punten betreffen volgens Henriquez met name waar de regering in zou moeten leveren. “Ze spenderen juist meer en komen met negen ministers in plaats van zeven. Een delegatie van 20 man is naar Nederland vertrokken. Dat kost allemaal ontzettend veel geld, maar het gesprek gaat alleen over waar wij moeten inleveren”, aldus Henriquez.

Andere zaken eerst

De vakbonden zijn het echter wel over eens dat het pensioenfonds AOV moet worden aangepakt. Seppa-voorzitter Magaly Brito: “Maar er zijn een heleboel dingen die eerst gedaan moeten worden voordat je gaat praten over verhoging van de pensioenleeftijd. De werkomstandigheden, behoud van fatsoenlijke arbeidsplaatsen, er moet op organisatieniveau het één en ander gedaan worden omdat je hoe dan ook mensen op leeftijd vraagt om vijf jaar langer te werken. Dan hebben we het over voorzieningen op gebied van gezondheid, inzetbaarheid, allocatie en het benutten van talenten. Met name gezondheid is belangrijk, want hoe pak je het als organisatie aan als een oudere werknemer ziek wordt en niet meer kan werken?”

Volgens Brito zou een leeftijdsverhoging naar 62 of 63 jaar meer acceptabel zijn, al erkent zij wel dat dit op lange termijn de problemen van het pensioenfonds niet op zou lossen. “Je stelt het probleem uit, maar creëert ook ruimte voor een inhoudelijke discussie.” Brito vindt bovendien dat als de leeftijd naar 65 jaar gaat, de regering ook het fonds moet subsidiëren, al is het maar zodat zij ook politiek verantwoordelijk is voor het besluit. “De premies gaan omhoog, maar wat dragen zij nou bij?”, aldus Gina Maduro van verplegersvakbond ABV.

Verkiezingscampagne

Alle drie de vakbonden ergeren zich overigens over de stelling van premier Mike Eman (AVP) tijdens de vorige sessie van de Dialoog. Eman zegt tijdens de verkiezingscampagne uitgebreid te hebben gesproken over zijn plannen voor verhoging van de pensioensleeftijd. “Dat is niet waar. Tijdens de campagne gaf hij steeds aan dat iets zou worden gedaan, maar nooit precies wat”, aldus Brito. “We hadden dit al in januari moeten bespreken, maar het werd afgehouden omdat er verkiezingen waren en dit onderwerp bij de stemmers gevoelig ligt”, verklaart Maduro. De vakbonden zijn nog bereid aan tafel te komen, maar dan moet de regering wel bereid zijn om hun punten aan te horen, aldus de delegaties.

Middenweg

Op de derde verdieping van Ocean Suites gaat de vergadering door. Namens de regering zitten ministers Juan David Yrausquin (Financiën, AVP), Mike de Meza (Economische Zaken, AVP) en Alex Schwengle (Volksgezondheid, AVP). Sociale Verzekeringsbank-directeur Edwin Jacobs is ook aanwezig. Amigoe ziet delegaties van vakbonden STT en Sada vertrekken. Uiteindelijk, dik na tien uur ’s avonds is er een protocol waar de aanwezige partijen het over eens zijn. De Kamer van Koophandel, Atia en vakbonden zoals die van de staf van Elmar tekenen het document. Minister Yrausquin zegt dat er een middenweg is gezocht tussen de wensen van de werknemers, de werkgevers en de overheid. “Niet alle partijen hebben getekend, maar wel een belangrijke groep.” De minister wijst erop dat het vooral gaat om spreiding van de verantwoordelijkheid. “Dan is het moeilijker soms om tot een consensus te komen. Het betekent ook niet dat het hierbij blijft. Er zijn partijen die eventueel nog wel bereid zouden kunnen zijn om te tekenen.”

Yrausquin wijst subsidiering van het fonds van de hand. Een extra last op de al kwetsbare overheidsfinanciën ziet hij niet zitten. “Dit gaat strikt over het veiligstellen van het fonds, aan de hand van bijdragen van de werkgevers en de werknemers.”

Fases

Een ander ‘misverstand’ gaat over de invoering van de leeftijdsverhoging. Yrausquin wijst erop dat dit niet zoals op Curaçao in één keer wordt ingevoerd, met een stijging van de premie naar 16 procent, maar over een periode van tien jaar, vanaf 2015. “Een voor alle partijen meer maatschappelijk verantwoorde manier”, aldus de minister. Of de wetsaanpassing van de AOV nog voor het kerstreces wordt ingevoerd, is nog de vraag. “We zullen er hard aan moeten trekken”, aldus Yrausquin.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top