Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Protestactie gezondheidszorg Bonaire gaat door na ontevredenheid over brief Rijksvertegenwoordiger

MAANDAG, 22 APRIL 2013

KRALENDIJK — Een brief van de Rijksvertegenwoordiger, die zegt conform afspraak met actievoerster Mamita Fox te handelen, is kennelijk onvoldoende om haar te doen besluiten om haar eenmansactie stop te zetten. Zij gaat door met haar protestactie. De vrouw heeft zichzelf al een paar dagen geboeid voor de ingang van het gebouw van de Belastingdienst CN. Zij vertrekt pas als haar eis, gelijke behandeling in de zorg, is ingewilligd.

“Uw brief, van 19 april 2013, heb ik in goede orde ontvangen, doch, anders dan de draai die u aan de situatie poogt te geven, zal ik niet in kunnen gaan op uw kennelijke wens dat ik mijn actie stopzet”, antwoordt Fox in haar brief. Het antwoord van Stolte zint Fox niet. Volgens haar, heeft zij met de Rijksvertegenwoordiger afgesproken, dat hij in die brief op onmiskenbare wijze en concreet zou bevestigen, dat er drastische stappen genomen zullen worden om de ongelijkheid in de bejegening van onderscheiden bevolkingsgroepen in Bonaire op te heffen. Zij vindt dat dat onderscheid gebaseerd is op raciale grondslag.

Haar grootste grief, zo meent zij, is dat op basis van dat onderscheid het Zorgverzekeringskantoor bepaalt of een burger aanspraak heeft op medische uitzending naar een medische deskundige of instituut in het buitenland.

Bovendien neemt Fox het de Rijksvertegenwoordiger kwalijk, dat hij niet onmiddellijk zijn agenda vrijmaakt voor een afspraak met haar. Zij beschuldigt hem ervan, dat hij kennelijk niet de ernst van de situatie inziet. Stolte heeft namelijk laten weten, dat hij op werkbezoek is op de Bovenwinden en dat hij de actievoerster donderdag bij zijn terugkeer kan ontvangen en dat de directeur van het ZVK, Nico de Jong ook zal worden uitgenodigd.

Kennelijk vindt Fox de uitnodiging onvoldoende om haar actie stop te zetten. Zij zegt door te zullen gaan, totdat sprake zal zijn van een structureel aangepaste zorgverlening in Bonaire, of van een concreet en onherroepelijk besluit om tot die drastische omwenteling in die zorgverlening te geraken. Zij schrijft dat zij alleen beschikbaar is voor een gesprek, nadat zij een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, dat de huidige zorgverlening wordt vervangen door een op gelijkheid gestoelde zorgverlening.

Stolte heeft Fox in een persoonlijke brief vrijdagavond meegedeeld nog altijd met haar in gesprek te willen over de zorgverlening op het eiland. Al eerder heeft hij aan de actievoerster laten weten, dat dit mogelijk is, zodra hij terug is van zijn werkbezoek aan St. Eustatius en Saba.

Share this page:
« Back
Back to Top