Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Proeve doet boekje open over schorsing

29/01/2017

PARAMARIBO – Het schorsen van de directeur van een bank is een zeer ernstige zaak. Dat zegt directeur van De Surinaamsche Bank (DSB-bank), Siegmund Proeve, in het actualiteitenprogramma Welingelichte Kringen. Volgens Proeve is er veel meer aan de hand. Vooral zaken die te maken hebben met naleving van wetten en regels. Hij is op 19 januari door de Raad van Commissarissen (RvC) geschorst als directeur. “Ik heb niet gestolen”, zegt Proeve met klem. De directeur wil dat de schorsing wordt opgeheven. “Ik ga me niet laten wegschieten. Ik laat me niet met een schrosing wegsturen”, stelt hij.

Hem wordt verweten hoofdschuldige te zijn van het verlies dat de instelling in 2016 heeft geleden, dat hij de bank niet zal kunnen leiden naar herstel en niet daadkrachtig is opgetreden om extra kapitaal voor de DSB-bank aan te trekken. “Ik wil werken aan versterking van het kapitaal van de bank, maar ik wil dat doen binnen het kader van wet en recht”, aldus Proeve. De directeur zegt zeer verrast te zijn met zijn schorsing, omdat die kwam nog geen vijf uur nadat in een vergadering met de minister van Financiën, de governor van de Centrale Bank van Suriname en de RvC, door de financiënminister maatregelen werden gepresenteerd hoe de bank te assisteren.

Uit de mededelingen van de geschorste directeur komt naar voren dat hij voorstander is dat het aandelenpakket van grootaandeelhouder Assuria wordt teruggebracht naar 20 procent. Assuria is daar kennelijk niet gevoelig voor. De Centrale Bank heeft enige tijd geleden het besluit genomen dat bij alle bankinstellingen aandeelhouders maximaal 20 procent van de aandelen in handen mogen hebben. Proeve stelde met klem dat DSB-bank niet failliet is en dat zal ook niet gebeuren.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top