Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Surinaamse Procureur Generaal gelast onderzoek vermoedelijke strafbare feiten zoon premier Bouterse

15/11/2013

Paramaribo – Procureur-generaal Subhaas Punwasi heeft een vooronderzoek gelast naar vermoedelijke strafbare feiten die in de zaak van de VS tegen Dino Bouterse en Edmund Quincy Muntslag vermoedelijk in Suriname zijn gepleegd. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) gisteren bekendgemaakt.

“Kort na het bekend worden van de vermoedelijke betrokkenheid van Bouterse en anderen bij strafbare feiten op Surinaams grondgebied, waaronder overtreding van de Wet Verdovende Middelen, de Vuurwapenwet en paspoortzwendel, is in opdracht van het OM informatie vergaard met betrekking tot bovengenoemde strafbare feiten en de personen die daarbij betrokken zijn”, staat in een communique.

Maatschappelijke druk
Parlementariër Asiskumar Gajadien is ingenomen met het onderzoek. “De maatschappelijke druk op het Openbaar Ministerie om in actie te komen was groot, omdat er een groot gevoel van onbehagen leefde in de gemeenschap”, zegt de politicus. Het is volgens hem een goede ontwikkeling dat het OM gevolg heeft gegeven aan de druk om de wettelijke regels in acht te nemen en nu een onderzoek begint. Gajadien hoopt wel dat het parket deze houding vasthoudt en ook in gevallen waarbij er sprake is van corruptieschandalen op eigen initiatief acties onderneemt en niet wacht totdat er druk komt vanuit de samenleving. “Ik hoop dat het beleid op dit stuk wordt omgebogen om de samenleving te behoeden van verder verval”, zegt de volksvertegenwoordiger.

Team
De verzamelde informatie heeft, aldus Punwasi, geleid tot het in overleg met de korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS) samenstellen van een speciaal onderzoeksteam van de Justitiële Dienst van het KPS. Onder verantwoordelijkheid van het OM is het onderzoeksteam belast met een strafrechtelijk onderzoek naar de gepleegde strafbare feiten en de personen,die daarvan verdacht worden. Op grond van de verkregen resultaten uit het strafrechtelijke onderzoek kan via rechtshulp nadere informatie aan het buitenland worden gevraagd.
Bouterse wordt momenteel in de VS vervolgd wegens cocaïnesmokkel, wapenhandel en het willen assisteren van een terroristische organisatie.
De twee verdachten zouden samen met anderen tien kilo cocaïne op een lijnvlucht hebben gezet met als eindbestemming de Verenigde Staten. Ook zouden gesprekken zijn gevoerd met personen om materiële steun en huisvesting te bieden aan leden van de terroristische organisatie Hezbollah.

Agenten
De mannen met wie de gesprekken zijn gevoerd waren echter undercoveragenten van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdient DEA. Voor drugssmokkel en wapenhandel riskeren de verdachten een levenslange gevangenisstraf en voor de poging tot steun aan ‘Hezbollah’ kan Bouterse maximaal vijftien jaar de bak in. Eerder hadden het Nieuw Front en DOE opgeroepen tot justitieel onderzoek door de Surinaamse autoriteiten.
De voorbije dagen heeft minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken de ambassadeurs van de verschillende landen omstandig geïnformeerd over het standpunt van de regering met betrekking tot terrorisme en de strijd tegen deze vorm van criminaliteit. Volgens Lackin zal de zaak tegen Bouterse geen enkele invloed hebben op de wederzijdse betrekkingen tussen Suriname en de VS.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

 

Diplomatieke paspoorten via Dino ‘onmogelijk’

15/11/2013

Paramaribo – Dino Bouterse bevond zich niet in de positie om diplomatieke paspoorten uit te geven. Het is daarom uitgesloten dat hij een vermeende toezegging in dit kader aan buitenlanders zou kunnen waarmaken. “De enige autoriteit die diplomatieke paspoorten uitgeeft, is de minister van Buitenlandse Zaken”, zegt Winston Lackin, minister van Buitenlandse Zaken.

Volgens de tenlastelegging van de Amerikaanse justitie tegen de zoon van president Desi Bouterse was er op 29 augustus in Panama een ontmoeting tussen de latere verdachte en twee vermeende drugsdealers, die in werkelijkheid Amerikaanse drugsbestrijdingsfunctionarissen waren. Eén van de vreemdelingen suggereerde tijdens de meeting dat een kompaan van hen niet naar een bepaalde ontmoeting was gekomen, omdat hij niet de juiste reisdocumenten had.

A3 15-11-13 Nw1

Dino Bouterse

Daarop zou Bouterse hebben gesteld dat hij voor die persoon een “diplomatiek” paspoort zou laten maken. “Wat hij gezegd heeft hoeft toch niet te betekenen dat hij dat kan doen? En dat kan niet, want alleen Buitenlandse Zaken geeft diplomatieke paspoorten uit”, reageert Lackin. Parlementariër Arthur Tjin A Tsoi stelt daar tegenover dat in de praktijk vaak genoeg blijkt dat personen bij de overheid en ook individuen die niets van doen hebben met de overheid, in staat blijken te zijn handelingen te plegen of acties te ondernemen waar ze helemaal niet toe bevoegd zijn.

Strakke administratie

Hij vraagt zich in deze case af hoe het mogelijk is geweest dat volgens de Amerikaanse aanklacht de verdachte in staat is geweest burgerpaspoorten te verstrekken aan vreemdelingen. “Alleen CBB verstrekt gewone paspoorten. Alleen De Nationale Assemblee en de president kunnen je naturaliseren en dan pas kom je in aanmerking voor een Surinaams paspoort”, zegt de volksvertegenwoordiger. De politicus pleit ervoor dat er een striktere administratie en controle komt op het stuk van paspoorten. Er dienen maatregelen te komen tegen mensen “die steken laten vallen”. Het gebeurt volgens Tjin A Tsoi te vaak dat wanneer zich zaken voordoen zoals frauduleuze uitgifte van paspoorten of bij diefstal van nog niet uitgegeven papsoorten er geen consequenties volgen voor ambtenaren die er op hadden moeten toezien dat zulks niet gebeurt. Hij adviseert ook dat alle rechtmatig uitgegeven paspoorten worden ingevoerd in het border management constrol system, waardoor mensen die reizen op paspoorten die niet in dat systeem voorkomen tegen de lamp kunnen lopen, ook in het buitenland.

Onderzoek

Wat betreft de bewering in de aanklacht, dat de verdachte normale burgerpaspoorten heeft verstrekt aan twee van de buitenlanders, zal onderzoek moeten uitwijzen hoe dat heeft kunnen plaatsvinden, meent minister Lackin. Intussen is het Openbaar Ministerie een justitieel vooronderzoek naar de aantijgingen tegen de verdachten begonnen. In de VS worden Bouterse en medeverdachte Edmund Quincy Muntslag beschuldigd van cocaïnesmokkel naar de VS en wapenhandel. Tegen Bouterse is ook ingebracht dat hij de Libanese terroristische Hezbollah-organisatie wilde faciliteren met onderdak, trainingsgelegenheid en wapens op Surinaamse bodem.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top