Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Politieke stabiliteit nodig voor versterken eerstelijns gezondheidszorg op Curacao

ZATERDAG, 05 JANUARI 2013

WILLEMSTAD — De Curaçaose Huisartsenvereniging (CHV) werkt los van de overheid verder aan een visie voor de eerstelijns gezondheidszorg op Curaçao. Uit het rapport over de eerstelijnszorg, dat onlangs door de Nederlandse organisatie Nivel is gepresenteerd, blijkt dat een visie ontbreekt. De overheid neemt vaak ad hoc beslissingen in de gezondheidszorg. Daarnaast is er politieke stabiliteit nodig om projecten te initiëren die de kwaliteit van de eerstelijns gezondheidzorg garanderen, aldus CHV-voorzitter Ho Man Jeung.

Het onderzoek van Nivel naar de eerstelijns gezondheidszorg op Curaçao kwam op initiatief van de CHV en de Raad voor de Volksgezondheid, vertelt Jeung. In 2009 trad huisartsenvereniging CHV in overleg met IZOG, een internationale organisatie ter bevordering van samenwerking voor onderzoek in de gezondheidszorg. “Er is toen besloten om door middel van een quick scan de zwakke punten, maar ook de sterke punten in kaart te brengen. Doordat er een leemte is aan beleid en visie in de eerstelijns gezondheidszorg hebben we in dat kader contact gehad met de Raad voor de Volksgezondheid, die toentertijd bezig was met de herstructurering van de gezondheidszorg voor de nieuwe staatkundige status van Curaçao. Daaruit is een projectplan gekomen ter versterking van de eerstelijns gezondheidszorg”, memoreert Jeung.

Nivel heeft het eerste deel van het project gedaan, een positiebepaling van de huisartsenzorg op Curaçao. De volgende fases zijn het ontwikkelen van een visie en het uitvoeren daarvan. Het CHV-bestuur heeft de resultaten van het onderzoek afgewacht en werkt nu verder aan het visiedocument. Dit document zal later aan alle Curaçaose huisartsen gepresenteerd worden. De samenwerking tussen de andere zorgverleners in de eerstelijnszorg zal moeten worden geconcretiseerd, net als de invulling van de avond-, nacht-, en weekenddiensten. Andere vraagstukken zijn het opzetten van huisartsenposten of doorgaan met zelfstandige huisartsenpraktijken. Niet dat de overheid helemaal buitenspel is gezet. Jeung: “We moeten onze eigen visie afmaken en overleggen met andere stakeholders in de eerstelijn. Vervolgens moeten we met de overheid komen tot een breed gedragen visie en meerjarenplan.” Het onderzoek van Nivel zegt weinig over de andere disciplines binnen de eerstelijnszorg. Volgens Jeung moet er een apart onderzoek komen naar die andere disciplines, zoals de paramedici.

Goede score

Uit het Nivel-rapport blijkt dat de meeste patiënten tevreden zijn over de huisartsenzorg. Volgens Jeung zijn er uit het onderzoek geen grote verrassingen naar voren gekomen. “Een aantal punten moeten we nader gaan bekijken. Zo concludeert Nivel dat er weinig huisbezoeken worden gedaan in vergelijking met Nederland . De vraag is of dat een tekortkoming is of een cultureel verschil. Deze kritiek nemen we serieus. Als uit nader onderzoek blijkt dat er ten onrechte weinig huisbezoeken worden gedaan, dan moet daar verbetering in komen”, aldus Jeung.

Verder plaatst de huisarts vraagtekens bij de lijst van 30 instrumenten, die huisartsen volgens Nivel in hun praktijk moeten hebben om zorg te kunnen verlenen. Van de 30 instrumenten hebben de meeste Curaçaose huisartsen er 23 in hun praktijk. “Daar scoren we redelijk goed in. Persoonlijk stel ik grote vraagtekens bij enkele items die in de lijst staan. Een van de instrumenten is een uitzuigapparaat. Dit apparaat is niet gebruikelijk in onze gezondheidszorg. Ook in Nederland hebben niet alle huisartsen zo’n apparaat in hun praktijk”, zegt Jeung. “Je kunt je afvragen of dergelijke instrumenten ook in de eerstelijnszorg horen.”

Huisartsenspecialisatie

De meerderheid van de op Curaçao gevestigde huisartsen is slechts opgeleid tot basisarts en heeft de specialisatie tot huisarts niet gevolgd. De CHV pleit al zeven jaar voor de invoering van de BIG-wet, een speciaal register met vestigingseisen en (her)registratie-eisen. Zo zouden er kwaliteitseisen moeten worden gesteld aan artsen die zich hier willen vestigingen als huisarts. “Het moet niet veel langer duren voordat de BIG-wet in werking gaat treden”, zegt Jeung. De CHV heeft hier bij alle coalities die de revue hebben gepasseerd op aangedrongen. “In het rapport wordt het niet met zoveel woorden gezegd, maar ik durf mijn hand wel in het vuur te steken voor mijn collega’s. De meerderheid heeft zich bijgeschoold en is nageschoold en levert kwalitatief hoogwaardige zorg. Het rapport zegt ook dat de gemiddelde huisarts 22 jaar werkzaam is op het eiland. De zittende huisartsen zijn bezig met een traject waarbij de kwaliteit is gewaarborgd door middel van een zichzelf opgelegde nascholingsverplichting”, aldus Jeung.

De CHV barst van de plannen om de kwaliteit van de huisartsenzorg te kunnen garanderen. Zo is er al jaren de wens om onder de kap van de UNA een huisartseninstituut op te richten. Dat instituut moet drie verantwoordelijkheden krijgen: de permanente nascholing van actieve huisartsen, de begeleiding van co-assistenten en wetenschappelijk onderzoek in de eerstelijnszorg. “Maar om deze plannen te verwezenlijken is er politieke stabiliteit nodig”, aldus Jeung.

Share this page:
« Back
Back to Top